• Google+
  • FaceBook
  • YouTube
  • en
  • pl

Umowa z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu

Policja
FAST Group sp. z o.o. podpisała umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu na modernizację serwerowni przy ul Kochanowskiego 2. Zakres prac obejmuje podłogę techniczną, nowoczesną klimatyzację precyzyjną opartą o system free coolingowy z suchychymi chłodnicami, rozprowadzenie zasilania, system gaszenia, system detekcji wody i prace budowlano-konstrukcyjne w serwerowni i na dachu obiektu.
Wartość kontraktu opiewa na kwotę 1,59 mln brutto.
Prace będą realizowane do końca października 2018 roku.

FAST Group Sp. z o.o. rozbuduje CKD Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

FAST Group Sp. z o.o. – podpisała w konsorcjum z ERBUD Sp. z o.o. (lider konsorcjum, spółka zależna od ERBUD S.A.) umowę z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi na roboty budowlane w ramach II etapu rozbudowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego. Wartość kontraktu wynosi 30,88 mln zł brutto, z czego na FAST Group Sp. z o.o. przypada 11,4 mln zł brutto.
Konsorcjum odpowiedzialne będzie za budowę Zespołu Poradni Specjalistycznych i Serwerowni w budynku A2 należącym do Centrum Kliniczno-Dydaktycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251. Prace budowlane rozpoczną się w maju 2018 roku. Termin realizacji wyznaczono na 20 lutego 2019 roku.
II etap rozbudowy CKD pozwoli otworzyć w szpitalu 10 oddziałów, m.in. onkologii, medycyny paliatywnej, neurologii czy ginekologii onkologicznej, a także ośrodek radioterapii.

W zakresie prac FAST Group sp. z o.o. będzie między innymi budowa serwerowni w klasie TIER III „pod klucz” wraz z dostawą wszystkich komponentów (klimatyzacja precyzyjna, szafy rack z zabudową zimna, listwy PDU, system DCiM, zasilacze UPS, okablowanie logiczne), podłoga techniczna a także dostawa agregatu prądotwórczego, prace elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne, instalacje teletechniczne oraz system kolejkowy przychodni.
W zakresie projektu jest również wykonanie dokumentacji powykonawczej w technologii BIM.

Spółka FAST Group po raz kolejny pozyskuje kompleksowe zamówienie jako generalny wykonawca co wpisuje się w strategię rozwoju spółki na najbliższe lata.

Umowa z Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku

FAST Group sp. z o.o. pozyskała umowę z Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku na dostawę i instalację 2 szt. agregatów prądotwórczych o mocy 275 kVA każdy.

Agregaty te będą rezerwowo zasilać badawczy reaktor jądrowy „Maria”, który obecnie jest jedynym w Polsce działającym reaktorem doświadczalno-produkcyjnym o mocy wynoszącej 30 MW.

W zakres prac wchodzi m.in. demontaż starych urządzeń, dostawa, instalacja, prace elektryczne i uruchomienie nowych agregatów prądotwórczych.

Kontrakt potwierdza najwyższą jakość agregatów typu Hercules produkowanych przez FAST Group będących najlepszym wyborem do zasilania krytycznych odbiorników.

Wartość umowy to ok. 320 000,00PLN brutto.

Reaktor_Maria_w_Swierku

Testy IST (Integrated System Testing) agregatu Hercules D/M 600P z silnikiem MTU Mercedes

W weekend dla jednego z naszych klientów przeprowadzaliśmy testy IST (Integrated System Testing) dostarczonego przez nas agregatu Hercules D/M 600P z silnikiem MTU Mercedes. Całość testów trwała ok. 30 godzin z wykorzystaniem obciążnicy rezystancyjnej z modułem reaktancyjnym w trakcie których agregat pracował w zakresie 30-110% obciążenia.
Wykonany został test krokowego obciążenia agregatu z 70% mocy PRP zgodnie z normą.
Podczas testów nasi inżynierowie monitorowali parametry analizatorem sieci a połączenia elektryczne kamerą termowizyjną.
Ostatnia faza dotyczyła pracy pod aktualnym obciążeniem budynkowym wraz z weryfikacją wariantów awarii zasilania na budynku.

1 MTU

2 obciąznica

3 pomiary

FAST Group wybuduje nową serwerownię dla Centrali ZUS

Właśnie rozstrzygnięto przetarg pn: „ Budowa serwerowni dla Centrali ZUS przy ul. Szamockiej 3, 5 w Warszawie, w trybie „projektuj i wybuduj””.
Paramentami oceny oferty była całkowita cena brutto, jakość wykonania całego zamówienia i skrócenie końcowego terminu realizacji całego zamówienia. W przetargu najwyżej oceniono ofertę FAST Group sp. z o.o. której oferta uzyskała 100 pkt. na 100 możliwych. Wartość kontraktu wynosi powyżej 5,3 miliona złotych.
W zakresie prac FAST Group będzie przygotowanie wielobranżowego projektu a później budowa serwerowni o powierzchni 500m2 wraz z klimatyzacją precyzyjną o mocy ok. 800kW, zasilaniem gwarantowanym, szafami rack, instalacjami niskoprądowymi, elektrycznymi, gaszeniem gazem, wentylacją i pracami budowlanymi a także świadczenie 5-letniego serwisu gwarancyjnego.
W przetargu złożono sześć ofert – Atende S.A., NEXUS Nowe Technologie S.A., konsorcjum AODC Sp. z o.o. i ASCOMP S.A., QUMAK S.A., CPD System sp. z o.o. i FAST Group sp. z o.o.
Spółka FAST Group po raz kolejny potwierdziła swoją mocną pozycję na rynku budowy serwerowni a pozyskanie zamówienia wpisuje się w strategię rozwoju spółki na najbliższe lata.

Zaproszenie na konferencję

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję dotyczącą Data Center i dobrych praktyk inżynierskich organizowaną wraz z Uptime Institute​ w Warszawie 22 czerwca, Hotel Bristol.

zaproszenie

 

Jubileuszowa konferencja czasopisma ElektroInfo

W dniu 17 listopada 2016 roku odbyła się jubileuszowa konferencja czasopisma ElektroInfo.

Elektroinfo obchodziło swoje 15 lecie. Konferencja była zatytułowana: „17 Zespoły prądotwórcze i zasilacze UPS w układach zasilania budynków”.

FAST Group sp. z o.o. jako jeden z liderów rynku zasilania gwarantowanego był sponsorem tego wydarzenia a prezes Aleksander Redlich miał swoje wstąpienie.

Tematem wystąpienia były: „Prawdziwe UPSy modułowe bez pojedynczych punktów awarii”.

Elektroinfo