• Google+
  • FaceBook
  • YouTube
  • en
  • pl

UMOWA Z WOJSKOWYMI ZAKŁADAMI LOTNICZYMI NR 1 S.A. W ŁODZI

FAST Group sp. z o.o. w listopadzie podpisała umowę z jedną z wiodących firm europejskich branży lotniczej realizującą usługi dla Lotnictwa Sił Zbrojnych RP – Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 1 S.A. w Łodzi.

Pozyskana Umowa swoim zakresem obejmuje dostawę, instalację, prace elektryczne, podłączenie do sieci i uruchomienie agregatu prądotwórczego o mocy 400 kVA.

 

Budowa rozdzielnic elektrycznych wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej oraz centralnych zasilaczy awaryjnych UPS w budynku GUS w Warszawie

Firma FAST Group sp. z o.o. podpisała umowę na budowę rozdzielnic elektrycznych wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej oraz centralnych zasilaczy awaryjnych UPS w budynku GUS w Warszawie przy al. Niepodległości 208.

Zakres umowy obejmuje wykonanie projektu technicznego i budowę dwóch rozdzielnic elektrycznych 160kW/400V do serwerowni, modernizację rozdzielnicy kompensacji mocy biernej oraz rozbudowę dwóch UPS-ów centralnych znajdujących się w siedzibie Zamawiającego do mocy 250kVA każdy.

Wyróżnienie na Forum Firm Rodzinnych FORBES

FAST Group z wyróżnieniem na Forum Firm Rodzinnych FORBES.

Firma FAST Group jako firma rodzinna została wyróżniona w kategorii firm z województwa Mazowieckiego o obrotach do 100 milionów złotych.

Dziękujemy za wyróżnienie!

IMG_0532

ForumFirmRodzinnych_01_1280x853px

FAST Group wykonuje systemy monitoringu

FAST Group wykonuje systemy monitoringu:

  1. Dla jednej z czołowych firm rozliczających płatności kartami płatniczymi. System zbiera dane z agregatu prądotwórczego, zasilacza UPS, i mierzy temperaturę w kluczowych pomieszczeniach. Dane pomiarowe są rejestrowane, alarmy wysyłane są na zdefiniowany numer telefonu jako SMS. Rozwiązanie to w znaczący sposób przyspiesza obsługę serwisową realizowana przez FAST Group.
  2. Rozproszony system monitoringu parametrów środowiskowych dla serwerowni w polskich placówkach dyplomatycznych w różnych miejscach na świecie.

Modernizacja głównej serwerowni PERN S.A.

W miesiącach lipiec – sierpień 2019r, spółka FAST GROUP Sp. z o.o.  zrealizowała modernizację głównej serwerowni PERN S.A.. Serwerownia jest kluczowym obiektem infrastruktury IT klienta. Zakres prac dotyczył wykonanie nowoczesnego systemu klimatyzacji DX oraz adaptacja serwerowni wraz z systemami do pracy w architekturze zimnej zabudowy. Fast Group wykonała prace w terminie spełniając wymagania Zamawiającego a nawet przewyższając je poprzez wykorzystanie dodatkowej automatyki zimnej zabudowy.

Fast Group zrealizuje budowę 2 toru zasilania Data Center dla NASK SA

W ramach umowy podpisanej z NASK SA , Fast Group zrealizuje budowę 2 toru zasilania dla Data Center zlokalizowanego na 11 listopada w Warszawie. Jest to kolejny etap wcześniej rozpoczętego projektu w którym Fast Group wykonał 1 tor zasilania włącznie z dostawą agregatów, UPSów i dystrybucją zasilania w komorach. Jest to pierwsza inwestycja w Polsce gdzie w takim zakresie dostarczono modułowe UPSy i baterie w technologii litowo jonowej będącą kolejnym etapem w rozwoju technologicznym tych urządzeń.

Fast-Group Sp. z o.o. realizuje budowę 2 serwerowni

Fast-Group sp. z o.o. realizuje budowę 2 serwerowni (podstawowej i zapasowej) i Sali Dyspozytorskiej dla Institut fiir techńisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH w ramach wdrażania projektu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej w  Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie.

Realizacja Fast Group obejmuje systemy klimatyzacji, zasilania bezprzerwowego, gaszenia, oraz systemy bezpieczeństwa. Kontrakt jest realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj na bazie koncepcji zatwierdzonej przez Inwestora.

Rozbudowa klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni na Zamku Królewskim

Firma FAST Group sp. z o.o. podpisała umowę na rozbudowę klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni na Zamku Królewskim. Zakres umowy obejmuje dostawę urządzenia, wykonanie instalacji w budynku zabytkowym, uruchomienie i serwis. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec marca 2019 r. a jej wartość to ponad 80 000,00 PLN.

 

zamek_krolewski