• Google+
  • FaceBook
  • YouTube
  • en
  • pl

Umowa z Uniwersytetem Wrocławskim

Firma Fast Group sp z o.o. na przełomie roku podpisała umowę z Uniwersytetem Wrocławskim na przystosowanie pomieszczenia w budynku nowej
Biblioteki na cele serwerowni. Realizacja przedmiotu zamówienia ma zostać wykonana w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Zakres prac obejmuje roboty budowlane, instalacje klimatyzacji precyzyjnej w oparciu o szafy „in row” , wykonanie instalacji teletechnicznych do połączenia z istniejącą serwerownią, instalacje zasilania awaryjnego UPS, wentylacyjne oraz instalacje systemu gaśniczego.
Serwerownia będzie posiadała także instalacje systemu nadzoru i monitoringu środowiskowego oraz system bezpieczeństwa fizycznego zintegrowany z systemem bezpieczeństwa budynku.
Dostawa obejmuje szafy rack oraz instalację korytarza gorącego.
Wartość kontraktu opiewa na ponad 900 tys brutto.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

Kartka_2018_e-mail

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,

cały zespół FAST Group życzy odrobiny spokoju, refleksji i zadumy.

Aby ten czas upłynął w atmosferze radości w gronie najbliższych osób.

Życzymy też aby rok 2019 był pełen nowych wyzwań i sukcesów!

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

Fast- Group Sp. z o.o. realizuje budowę Data Center dla Uniwersytetu Wrocławskiego

Fast- Group Sp. z o.o. realizuje budowę Data Center dla Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu „Leopoldina online- platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów UW dla nauki edukacji i popularyzacji wiedzy.” W ramach kontraktu Fast Group adaptuje pomieszczenia dla potrzeby serwerowni uwzględniające systemy klimatyzacji precyzyjnej, zasilania bezprzerwowego, detekcji pożaru, gaszenia i systemy bezpieczeństwa. Dodatkowo Fast Group wykonuje projekt budowlany oraz realizuje zaawansowane wzmocnienie stropu w związku z obciążeniem przez urządzenia technologiczne i szafy serwerowe.

Umowa z NASK SA

Firma Fast Group podpisała umowę z Nask SA na wykonanie projektu zamiennego zasilania, dostawę, montaż urządzeń wraz
z uruchomieniem oraz utrzymaniem systemu zasilania w Serwerowni przy ul. 11 Listopada 23 w Warszawie.
W ramach pierwszego etapu prac zakres obejmuje projekt i wykonanie zasilania gwarantowanego, przy uwzględnieniu maksymalnego natężenia prądu o wartości 5000A na
każdym z torów zasilania oraz kompletną adaptację pomieszczeń agregatów i dystrybucję zasilania w komorach IT.
Do przetargu byli zaproszeni wszyscy wiodący producenci zasilania gwarantowanego w Polsce.
Zamawiający dopuścił do konkursu różne technologie zasilania gwarantowanego w tym technologie oparte na masie wirującej (DRUPS , RUPS) oraz technologie klasycznych UPS. Ostatecznie, w wyniku analizy ekononomiczno-technicznej zdecydowano się technologię agregatów oraz zasilaczy UPS z bateriami litowo jonowymi oferowaną przez Fast Group. Potwierdza to naszą opinię ,że technologie modułowych zasilaczy bez pojedynczych punktów awarii oraz podtrzymanie oparte na bateriach litowo jonowych są najbardziej efektywnym rozwiązaniem również w przypadku konieczności elastycznej rozbudowy systemu i oddawania do dyspozycji kolejnych bloków zasilania gwarantowanego. Jest to pierwsza w Polsce tej mocy instalacja Data Center wykorzystująca UPSy modułowe z bateriami litowo jonowymi zapewniającymi wysoką gęstość energii przy jednoczesnej wysokiej stabilności pojemności na przestrzeni okresu eksploatacji. Każdy blok bateryjny posiada indywidualny , własny kontroler śledzący warunki środowiskowe i sterujący ładowaniem i rozładowaniem baterii tak aby zapewnić maksymalną żywotność. Dostawcą UPSów i modułów bateryjnych jest grupa ABB ze Szwajcarii.
Projekt obejmuje wykonanie dwóch kompletnych torów zasilania gwarantowanego zasilanych przez różnych operatorów (wraz z dystrybucją) o mocy powyżej 3 MVA na wejściu

Projekt dla budynku Serwerowni ma być zgodny z normą ANSI/TIA-942-B na poziomie dostępności nie gorszym niż Rated 3 oraz zgodny z wymaganiami PN-EN 50600
minimum klasa 3, z pierwszeństwem zgodności z wymaganiami norm ANSI/TIA.
W ramach zleceń sukcesywnych, przewiduje się , wykonywanie instalacji niezbędnych do uruchomienia kolejnych komór IT oraz rozbudowę urządzeń zasilania gwarantowanego do mocy docelowej.
Fast Group jest zobowiązany do wykonywania wszelkich prac utrzymaniowych w okresie obowiązywania gwarancji, w tym wymiany materiałów eksploatacyjnych i prowadzenia przeglądów.

Realizacja pierwszego etapu zakończy się jesienią tego roku.

Umowa z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu

Policja
FAST Group sp. z o.o. podpisała umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu na modernizację serwerowni przy ul Kochanowskiego 2. Zakres prac obejmuje podłogę techniczną, nowoczesną klimatyzację precyzyjną opartą o system free coolingowy z suchychymi chłodnicami, rozprowadzenie zasilania, system gaszenia, system detekcji wody i prace budowlano-konstrukcyjne w serwerowni i na dachu obiektu.
Wartość kontraktu opiewa na kwotę 1,59 mln brutto.
Prace będą realizowane do końca października 2018 roku.

FAST Group Sp. z o.o. rozbuduje CKD Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

FAST Group Sp. z o.o. – podpisała w konsorcjum z ERBUD Sp. z o.o. (lider konsorcjum, spółka zależna od ERBUD S.A.) umowę z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi na roboty budowlane w ramach II etapu rozbudowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego. Wartość kontraktu wynosi 30,88 mln zł brutto, z czego na FAST Group Sp. z o.o. przypada 11,4 mln zł brutto.
Konsorcjum odpowiedzialne będzie za budowę Zespołu Poradni Specjalistycznych i Serwerowni w budynku A2 należącym do Centrum Kliniczno-Dydaktycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251. Prace budowlane rozpoczną się w maju 2018 roku. Termin realizacji wyznaczono na 20 lutego 2019 roku.
II etap rozbudowy CKD pozwoli otworzyć w szpitalu 10 oddziałów, m.in. onkologii, medycyny paliatywnej, neurologii czy ginekologii onkologicznej, a także ośrodek radioterapii.

W zakresie prac FAST Group sp. z o.o. będzie między innymi budowa serwerowni w klasie TIER III „pod klucz” wraz z dostawą wszystkich komponentów (klimatyzacja precyzyjna, szafy rack z zabudową zimna, listwy PDU, system DCiM, zasilacze UPS, okablowanie logiczne), podłoga techniczna a także dostawa agregatu prądotwórczego, prace elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne, instalacje teletechniczne oraz system kolejkowy przychodni.
W zakresie projektu jest również wykonanie dokumentacji powykonawczej w technologii BIM.

Spółka FAST Group po raz kolejny pozyskuje kompleksowe zamówienie jako generalny wykonawca co wpisuje się w strategię rozwoju spółki na najbliższe lata.

Umowa z Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku

FAST Group sp. z o.o. pozyskała umowę z Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku na dostawę i instalację 2 szt. agregatów prądotwórczych o mocy 275 kVA każdy.

Agregaty te będą rezerwowo zasilać badawczy reaktor jądrowy „Maria”, który obecnie jest jedynym w Polsce działającym reaktorem doświadczalno-produkcyjnym o mocy wynoszącej 30 MW.

W zakres prac wchodzi m.in. demontaż starych urządzeń, dostawa, instalacja, prace elektryczne i uruchomienie nowych agregatów prądotwórczych.

Kontrakt potwierdza najwyższą jakość agregatów typu Hercules produkowanych przez FAST Group będących najlepszym wyborem do zasilania krytycznych odbiorników.

Wartość umowy to ok. 320 000,00PLN brutto.

Reaktor_Maria_w_Swierku

Testy IST (Integrated System Testing) agregatu Hercules D/M 600P z silnikiem MTU Mercedes

W weekend dla jednego z naszych klientów przeprowadzaliśmy testy IST (Integrated System Testing) dostarczonego przez nas agregatu Hercules D/M 600P z silnikiem MTU Mercedes. Całość testów trwała ok. 30 godzin z wykorzystaniem obciążnicy rezystancyjnej z modułem reaktancyjnym w trakcie których agregat pracował w zakresie 30-110% obciążenia.
Wykonany został test krokowego obciążenia agregatu z 70% mocy PRP zgodnie z normą.
Podczas testów nasi inżynierowie monitorowali parametry analizatorem sieci a połączenia elektryczne kamerą termowizyjną.
Ostatnia faza dotyczyła pracy pod aktualnym obciążeniem budynkowym wraz z weryfikacją wariantów awarii zasilania na budynku.

1 MTU

2 obciąznica

3 pomiary

FAST Group wybuduje nową serwerownię dla Centrali ZUS

Właśnie rozstrzygnięto przetarg pn: „ Budowa serwerowni dla Centrali ZUS przy ul. Szamockiej 3, 5 w Warszawie, w trybie „projektuj i wybuduj””.
Paramentami oceny oferty była całkowita cena brutto, jakość wykonania całego zamówienia i skrócenie końcowego terminu realizacji całego zamówienia. W przetargu najwyżej oceniono ofertę FAST Group sp. z o.o. której oferta uzyskała 100 pkt. na 100 możliwych. Wartość kontraktu wynosi powyżej 5,3 miliona złotych.
W zakresie prac FAST Group będzie przygotowanie wielobranżowego projektu a później budowa serwerowni o powierzchni 500m2 wraz z klimatyzacją precyzyjną o mocy ok. 800kW, zasilaniem gwarantowanym, szafami rack, instalacjami niskoprądowymi, elektrycznymi, gaszeniem gazem, wentylacją i pracami budowlanymi a także świadczenie 5-letniego serwisu gwarancyjnego.
W przetargu złożono sześć ofert – Atende S.A., NEXUS Nowe Technologie S.A., konsorcjum AODC Sp. z o.o. i ASCOMP S.A., QUMAK S.A., CPD System sp. z o.o. i FAST Group sp. z o.o.
Spółka FAST Group po raz kolejny potwierdziła swoją mocną pozycję na rynku budowy serwerowni a pozyskanie zamówienia wpisuje się w strategię rozwoju spółki na najbliższe lata.

Zaproszenie na konferencję

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję dotyczącą Data Center i dobrych praktyk inżynierskich organizowaną wraz z Uptime Institute​ w Warszawie 22 czerwca, Hotel Bristol.

zaproszenie