• Google+
  • FaceBook
  • YouTube
  • en
  • pl

“Turnkey” Data Center

serverFAST Group jest wykonawcą całej inwestycji DATA CENTER „pod klucz”. Cały proces inwestycyjny jest podzielony na kolejne etapy, które są opisane poniżej i są krótko scharakteryzowane

1.    Opracowanie koncepcji i zatwierdzenie jej przez inwestora.
To najważniejszy etap związany z przygotowaniem inwestycji. Praktycy określają, że dobrze zrobiona koncepcja to 30% sukcesu, dobrze wykonany projekt (na podstawie koncepcji) to 50% sukcesu.
Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie w budowie DATA CENTER potwierdzamy rangę dobrze wykonanej koncepcji.
Na tym etapie określa się takie parametry DATA CENTER jak:
-    aranżację pomieszczenia serwerów, pomieszczeń technicznych, ewentualnie określenie bryły budynku dla serwerowni,
-    określenie poziomu skalowalności, planowanej rozbudowy ilości szaf rack, mocy elektrycznej,
-    wstępne określenie wymagań dotyczących wytrzymałości stropów,
-    poziom niezawodności (np. określenie TIER wg. definicji UPTIME INSTITUTE),
-    bilans mocy z określeniem ilości szaf rack, średniego poboru mocy przez szafę rack,
-    wstępne określenie architektury okablowania LAN,
-    określenie technologii wytwarzania chłodu,
-    wstępne określenie energoefektywności (PUE),
-    zestawienie najważniejszych urządzeń, ich mocy,
-    szacunkowe określenie budżetu potrzebnego do wykonania DATA CENTER,
-    wstępne określenie czy inwestycja będzie wymagała formalnego pozwolenia na budowę.
FAST Group dysponuje całym działem technicznym, który ma bardzo duże kompetencje w zakresie DATA CENTER i współpraca z nami gwarantuje, że koncepcja jest optymalna, realizowalna. FAST Group zawsze blisko współpracuje z inwestorem, tłumacząc trudne zagadnienia i dobierając wspólnie z inwestorem rozwiązania i systemy.

2.    Wykonanie projektów technicznych
Jeśli inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę konieczne jest wykonanie projektu budowlanego. Jest to sprawa formalna.
Ale już projekt wykonawczy to bardzo istotne zadania w dużym stopniu wpływa na etap realizacji – budowy. Projekt wykonawczy jest precyzyjnym rozwinięciem koncepcji DATA CENTER.
Tak projekt budowlany jak i wykonawczy muszą być nadzorowane i koordynowane przez osoby z dużym doświadczeniem w zakresie budowy DATA CENTER. Projektanci branżowi, którzy nie mieli doświadczenia w zakresie DATA CENTER nie zaprojektują optymalnie i bezpiecznie działającego DATA CENTER.
FAST Group dysponuje projektantami z dużym doświadczeniem w projektowaniu DATA CENTER.

3.    Prace budowlane, montaż, instalacja urządzeń i systemów infrastruktury DATA CENTER.
Właściwa koordynacja prac, kompetencja w zakresie budowy DATA CENTER gwarantują, że dobrze wykonany projekt zostanie dobrze wykonany. Nie bez znaczenia jest również czas wykonania, który przy dużym doświadczeniu FAST Group , może być maksymalnie skrócony.
Z kolei duża ilość realizacji przez FAST Group gwarantuje również inwestorowi niskie ceny przy zachowaniu wysokiej jakości wykonania.
Nasi kierownicy kontraktów mają duże doświadczenie w budowie DATA CENTER a wewnętrzne procedury gwarantują dodatkową kontrolę nad procesem budowy.

4.    Serwis i utrzymanie DATA CENTER
Właściwie zaprojektowane a następnie właściwe wykonane DATA CENTER ma zapewnić łatwe prIT room slideowadzenie konserwacji i napraw. Odpowiednio dopasowana do potrzeb i rangi DATA CENTER umowa SLA zapewnia użytkownikowi bezpieczeństwo i możliwość realizacji swoich celów.
FAST Group dysponuje własnym serwisem, który może zapewnić najwyższy standard usług serwisowych dla wszystkich najważniejszych systemów infrastruktury DATA CENTER. Klient może u nas zamówić kompletna usługę utrzymania DATA CENTER. Wtedy użytkownik może się skoncentrować na swojej podstawowej działalności i mieć zapewnione, że DATA CENTER jest dobrze utrzymane i serwisowane.
Dzięki wykorzystaniu do napraw i konserwacji własnych pracowników mamy 100% kontrolę nad poprawnością działań i możemy zapewnić odpowiedni poziom cen w stosunku do jakości usług. Nie jesteśmy tylko pośrednikiem usługi, który dba głownie o to, żeby kupowane przez niego usługi były tanie i gwarantowały zysk.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY WSZYSTKICH, KTÓRZY PLANUJĄ BUDOWĘ LUB MODERNIZACJĘ DATA CENTER.