• Google+
  • FaceBook
  • YouTube
  • en
  • pl

Fast-Group Sp. z o.o. realizuje budowę 2 serwerowni

Fast-Group sp. z o.o. realizuje budowę 2 serwerowni (podstawowej i zapasowej) i Sali Dyspozytorskiej dla Institut fiir techńisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH w ramach wdrażania projektu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej w  Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie.

Realizacja Fast Group obejmuje systemy klimatyzacji, zasilania bezprzerwowego, gaszenia, oraz systemy bezpieczeństwa. Kontrakt jest realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj na bazie koncepcji zatwierdzonej przez Inwestora.