• Google+
 • FaceBook
 • YouTube
 • en
 • pl

Certyfikaty

ISO

Zdobycie certyfikatu ISO 9001: 2000 w dniu 7 września 2006 roku było dla naszej firmy ważnym wydarzeniem. Uzyskanie certyfikatu związane było z trwającymi przez ponad pół roku przygotowaniami, w trakcie których musieliśmy przystosować firmę do wymagań normy. Sukces osiągnęliśmy dzięki pracy całego zespołu firmy. Powyższa norma przedstawia wymagania pozwalające dostarczyć wyrób i usługę zgodną z wymaganiami klienta oraz doskonalić system zarządzania jakością w sposób ciągły.

 

Wdrożenie systemu zarządzania jakością i uzyskanie certyfikatu o zgodności z normą ISO 9001: 2000 przynosi wiele korzyści np.:

 • usprawnienie zarządzania,
 • dowód prowadzenia właściwego nadzoru w firmie,
 • podniesienie prestiżu firmy,
 • zwiększenie konkurencyjności na rynku,
 • lepsze postrzeganie firmy przez klientów,
 • zwiększenie motywacji pracowników.

 

Podstawowym dokumentem określającym zadania wynikającym z normy jest Polityka Jakości firmy FAST Group Sp. z o.o.

Realizacja wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001: 2000 została sfinansowana z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej. Finansowanie było realizowane w ramach programu „Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”

 

pl    eu

 

 

Rekomendacja SEP

FAST Group w 2009 roku otrzymało rekomendację Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Wysoko wykwalifikowani rzeczoznawcy Stowarzyszenia – na wniosek zainteresowanej firmy – badają, testują i analizują  jej usługi lub produkty w celu oceny ich jakości.

 

seprekomenduje2

Rekomendacja obejmuje podstawowe sfery działalności Firmy, czyli:

 • dostaw, konserwacji i serwisu systemów w centrach przetwarzania danych
 • projektowania centrów przetwarzania danych i systemów zasilania bezprzerwowego