• Google+
  • FaceBook
  • YouTube
  • en
  • pl

Dane podstawowe

Firma FAST Group działa od 1990 roku i posiada formę prawną spółki z o.o.

Prezesem jest Aleksander Redlich a V-ce Prezesem Michał Redlich.

Kapitał zakładowy firmy wynosi 3.000.000 zł.

 

NIP: 118-00-01-905

REGON: 012069413

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000066922

Nr konta: 58 1050 1025 1000 0005 0268 4376 Bank Śląski S.A. O/Warszawa ul.Powsińska 6

 

  • Centrala (biuro handlowe i serwis): 00-391 Warszawa, Al. 3 Maja 12, tel. (022) 625 10 18, fax (022) 625 19 19
  • Oddział w Gliwicach (biuro handlowe i serwis): 44-100 Gliwice ul. Gen. J. Sowińskiego 3, tel. (032) 270 39 35÷6 fax (032) 237 65 90