• Google+
  • FaceBook
  • YouTube
  • en
  • pl

Klimatyzacja precyzyjna / Sufity Laminarne Tecnair (sale operacyjne)

Dla zastosowań medycznych takich jak sale operacyjne, sale zabiegowe, pomieszczenia laboratoryjne TECNAIR LV przygotował specjalne rozwiązanie spełniające najnowsze normy higieniczne dotyczące pomieszczeń szczególnie wrażliwych na zanieczyszczenia. Obecne normy przewidują od 6 do 20 wymian na godzinę, zastosowanie filtrów absolutnych do eliminacji zewnętrznych zanieczyszczeń i utrzymanie nadciśnienia w pomieszczeniu by uniknąć zanieczyszczeń z sąsiednich pomieszczeń. Nowe normy podwyższają klasę czystości powietrza, zalecają unikania nawiewu na pacjenta i narzędzia chirurgiczne, utrzymywania nadciśnienia niezależnie od otwarcia drzwi śluz, zwiększenia częstotliwości wymian powietrza przy zachowaniu niskiej prędkości wypływu z nawiewnika i co najbardziej istotne zapewnienie jego laminarnego przepływu.
By spełnić te ostre wymagania firma TECNAIR LV przygotowała rozwiązanie jednokierunkowego stropu filtrującego, zapewniającego zgodnie z normą aseptyczną powierzchnię o wymiarach 3x3m, chroniącą pacjenta, sprzęt chirurgiczny, a zespołowi lekarskiemu zapewniając komfort pracy. Osiągnięto to dzięki ośmiokątnemu kształtowi sufitu – pozwala on na zapewnienie wymaganego przepływu powietrza, pełni również funkcję kratki nawiewnej mieszczącej filtry absolutne klasy H14. Trapezoidalny kształt filtrów w porównaniu z tradycyjnymi prostokątnymi zapewnia większą powierzchnię oczyszczania, przy jednoczesnym zmniejszeniu oporów przepływu co pozwala na utrzymanie niskiego poziomu hałasu.
Sufit chirurgiczny wyposażony jest w osiem kurtyn ze szkła kryształowego zapewniających stabilizację powietrza spływającego ze stopu na pole operacyjne. Wysokość kurtyny dostosowana jest do wysokości pomieszczenia i niezbędnej przestrzeni pod nimi. Opcjonalne możliwe jest wyposażenie kurtyn w belki wsporcze wraz z przyłączami gazów medycznych i przyłączami elektrycznymi. Belki mają szyny typu DIN umożliwiające podwieszenie i przesuwanie akcesoriów medycznych. Sufit umożliwia montaż lampy chirurgicznej, w podstawowej wersji sufit wyposażony jest w system oświetlenia składający się z ośmiu nie oślepiających lamp, zapewniających równomierne i łagodne światło.
sufit laminarny

Tecnair LV Logo Surgical room