20 lecie pracy w naszej firmie obchodził manager projektu Marek Kania.
Jest pracownikiem naszego oddziału w Gliwicach. Prezesi Aleksander Redlich oraz Marek Gruszka złożyli Panu Markowi gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasową współpracę. Także pracownicy przyłączyli się do gratulacji. Nie obyło się bez jubileuszowego tortu i prezentu. Wspólnie życzymy Panu Markowi następnych, okrągłych rocznic!