W weekend dla jednego z naszych klientów przeprowadzaliśmy testy IST (Integrated System Testing) dostarczonego przez nas agregatu Hercules D/M 600P z silnikiem MTU Mercedes. Całość testów trwała ok. 30 godzin z wykorzystaniem obciążnicy rezystancyjnej z modułem reaktancyjnym w trakcie których agregat pracował w zakresie 30-110% obciążenia.
Wykonany został test krokowego obciążenia agregatu z 70% mocy PRP zgodnie z normą.
Podczas testów nasi inżynierowie monitorowali parametry analizatorem sieci a połączenia elektryczne kamerą termowizyjną.
Ostatnia faza dotyczyła pracy pod aktualnym obciążeniem budynkowym wraz z weryfikacją wariantów awarii zasilania na budynku.