FAST Group sp. z o.o. pozyskała umowę z Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku na dostawę i instalację 2 szt. agregatów prądotwórczych o mocy 275 kVA każdy.
Agregaty te będą rezerwowo zasilać badawczy reaktor jądrowy „Maria”, który obecnie jest jedynym w Polsce działającym reaktorem doświadczalno-produkcyjnym o mocy wynoszącej 30 MW.
W zakres prac wchodzi m.in. demontaż starych urządzeń, dostawa, instalacja, prace elektryczne i uruchomienie nowych agregatów prądotwórczych.
Kontrakt potwierdza najwyższą jakość agregatów typu Hercules produkowanych przez FAST Group będących najlepszym wyborem do zasilania krytycznych odbiorników.
Wartość umowy to ok. 320 000,00PLN brutto.
Reaktor_Maria_w_Swierku