FAST Group Sp. z o.o. – podpisała w konsorcjum z ERBUD Sp. z o.o. (lider konsorcjum, spółka zależna od ERBUD S.A.) umowę z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi na roboty budowlane w ramach II etapu rozbudowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego. Wartość kontraktu wynosi 30,88 mln zł brutto, z czego na FAST Group Sp. z o.o. przypada 11,4 mln zł brutto.
Konsorcjum odpowiedzialne będzie za budowę Zespołu Poradni Specjalistycznych i Serwerowni w budynku A2 należącym do Centrum Kliniczno-Dydaktycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251. Prace budowlane rozpoczną się w maju 2018 roku. Termin realizacji wyznaczono na 20 lutego 2019 roku.
II etap rozbudowy CKD pozwoli otworzyć w szpitalu 10 oddziałów, m.in. onkologii, medycyny paliatywnej, neurologii czy ginekologii onkologicznej, a także ośrodek radioterapii.
W zakresie prac FAST Group sp. z o.o. będzie między innymi budowa serwerowni w klasie TIER III „pod klucz” wraz z dostawą wszystkich komponentów (klimatyzacja precyzyjna, szafy rack z zabudową zimna, listwy PDU, system DCiM, zasilacze UPS, okablowanie logiczne), podłoga techniczna a także dostawa agregatu prądotwórczego, prace elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne, instalacje teletechniczne oraz system kolejkowy przychodni.
W zakresie projektu jest również wykonanie dokumentacji powykonawczej w technologii BIM.
Spółka FAST Group po raz kolejny pozyskuje kompleksowe zamówienie jako generalny wykonawca co wpisuje się w strategię rozwoju spółki na najbliższe lata.