Policja
FAST Group sp. z o.o. podpisała umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu na modernizację serwerowni przy ul Kochanowskiego 2. Zakres prac obejmuje podłogę techniczną, nowoczesną klimatyzację precyzyjną opartą o system free coolingowy z suchychymi chłodnicami, rozprowadzenie zasilania, system gaszenia, system detekcji wody i prace budowlano-konstrukcyjne w serwerowni i na dachu obiektu.
Wartość kontraktu opiewa na kwotę 1,59 mln brutto.
Prace będą realizowane do końca października 2018 roku.