Firma Fast Group podpisała umowę z Nask SA na wykonanie projektu zamiennego zasilania, dostawę, montaż urządzeń wraz
z uruchomieniem oraz utrzymaniem systemu zasilania w Serwerowni przy ul. 11 Listopada 23 w Warszawie.
W ramach pierwszego etapu prac zakres obejmuje projekt i wykonanie zasilania gwarantowanego, przy uwzględnieniu maksymalnego natężenia prądu o wartości 5000A na
każdym z torów zasilania oraz kompletną adaptację pomieszczeń agregatów i dystrybucję zasilania w komorach IT.
Do przetargu byli zaproszeni wszyscy wiodący producenci zasilania gwarantowanego w Polsce.
Zamawiający dopuścił do konkursu różne technologie zasilania gwarantowanego w tym technologie oparte na masie wirującej (DRUPS , RUPS) oraz technologie klasycznych UPS. Ostatecznie, w wyniku analizy ekononomiczno-technicznej zdecydowano się technologię agregatów oraz zasilaczy UPS z bateriami litowo jonowymi oferowaną przez Fast Group. Potwierdza to naszą opinię ,że technologie modułowych zasilaczy bez pojedynczych punktów awarii oraz podtrzymanie oparte na bateriach litowo jonowych są najbardziej efektywnym rozwiązaniem również w przypadku konieczności elastycznej rozbudowy systemu i oddawania do dyspozycji kolejnych bloków zasilania gwarantowanego. Jest to pierwsza w Polsce tej mocy instalacja Data Center wykorzystująca UPSy modułowe z bateriami litowo jonowymi zapewniającymi wysoką gęstość energii przy jednoczesnej wysokiej stabilności pojemności na przestrzeni okresu eksploatacji. Każdy blok bateryjny posiada indywidualny , własny kontroler śledzący warunki środowiskowe i sterujący ładowaniem i rozładowaniem baterii tak aby zapewnić maksymalną żywotność. Dostawcą UPSów i modułów bateryjnych jest grupa ABB ze Szwajcarii.
Projekt obejmuje wykonanie dwóch kompletnych torów zasilania gwarantowanego zasilanych przez różnych operatorów (wraz z dystrybucją) o mocy powyżej 3 MVA na wejściu
Projekt dla budynku Serwerowni ma być zgodny z normą ANSI/TIA-942-B na poziomie dostępności nie gorszym niż Rated 3 oraz zgodny z wymaganiami PN-EN 50600
minimum klasa 3, z pierwszeństwem zgodności z wymaganiami norm ANSI/TIA.
W ramach zleceń sukcesywnych, przewiduje się , wykonywanie instalacji niezbędnych do uruchomienia kolejnych komór IT oraz rozbudowę urządzeń zasilania gwarantowanego do mocy docelowej.
Fast Group jest zobowiązany do wykonywania wszelkich prac utrzymaniowych w okresie obowiązywania gwarancji, w tym wymiany materiałów eksploatacyjnych i prowadzenia przeglądów.
Realizacja pierwszego etapu zakończy się jesienią tego roku.