Fast- Group Sp. z o.o. realizuje budowę Data Center dla Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu „Leopoldina online- platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów UW dla nauki edukacji i popularyzacji wiedzy.” W ramach kontraktu Fast Group adaptuje pomieszczenia dla potrzeby serwerowni uwzględniające systemy klimatyzacji precyzyjnej, zasilania bezprzerwowego, detekcji pożaru, gaszenia i systemy bezpieczeństwa. Dodatkowo Fast Group wykonuje projekt budowlany oraz realizuje zaawansowane wzmocnienie stropu w związku z obciążeniem przez urządzenia technologiczne i szafy serwerowe.