Firma Fast Group sp z o.o. na przełomie roku podpisała umowę z Uniwersytetem Wrocławskim na przystosowanie pomieszczenia w budynku nowej
Biblioteki na cele serwerowni. Realizacja przedmiotu zamówienia ma zostać wykonana w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Zakres prac obejmuje roboty budowlane, instalacje klimatyzacji precyzyjnej w oparciu o szafy „in row” , wykonanie instalacji teletechnicznych do połączenia z istniejącą serwerownią, instalacje zasilania awaryjnego UPS, wentylacyjne oraz instalacje systemu gaśniczego.
Serwerownia będzie posiadała także instalacje systemu nadzoru i monitoringu środowiskowego oraz system bezpieczeństwa fizycznego zintegrowany z systemem bezpieczeństwa budynku.
Dostawa obejmuje szafy rack oraz instalację korytarza gorącego.
Wartość kontraktu opiewa na ponad 900 tys brutto.