W miesiącach lipiec – sierpień 2019r, spółka FAST GROUP Sp. z o.o.  zrealizowała modernizację głównej serwerowni PERN S.A.. Serwerownia jest kluczowym obiektem infrastruktury IT klienta. Zakres prac dotyczył wykonanie nowoczesnego systemu klimatyzacji DX oraz adaptacja serwerowni wraz z systemami do pracy w architekturze zimnej zabudowy. Fast Group wykonała prace w terminie spełniając wymagania Zamawiającego a nawet przewyższając je poprzez wykorzystanie dodatkowej automatyki zimnej zabudowy.