FAST Group sp. z o.o. w listopadzie podpisała umowę z jedną z wiodących firm europejskich branży lotniczej realizującą usługi dla Lotnictwa Sił Zbrojnych RP – Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 1 S.A. w Łodzi.
Pozyskana Umowa swoim zakresem obejmuje dostawę, instalację, prace elektryczne, podłączenie do sieci i uruchomienie agregatu prądotwórczego o mocy 400 kVA.