FAST Group sp. z o.o. z kolejnym wygranym przetargiem! Naszą specjalizacją nie jest tylko integracja i budowa całych serwerowni czy też zasilanie gwarantowane. Posiadamy również wieloletnie kompetencje w zakresie klimatyzacji precyzyjnej.
Właśnie podpisaliśmy umowę i rozpoczęliśmy realizację kontraktu na dostawę i uruchomienie klimatyzacji precyzyjnej na potrzeby Serwerowni Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.
W ramach realizacji Fast Group dostarczy  łącznie 7 nowych jednostek klimatyzacji precyzyjnej, oraz wykona niezbędne instalacje branży sanitarnej, elektrycznej oraz niezbędne prace budowlane. Fast Group Sp. z o.o. wykona także system sterowania i zarządzania dla obecnie zainstalowanych i nowo dostarczanych urządzeń.
W ramach zadania zapewnimy też wsparcie i serwis na czas obowiązywania gwarancji.
Wartość kontraktu to 1.182.290,02 zł brutto.
logogus