Miło nam poinformować, że firma FAST Group reprezentowana przez Prezesa – Aleksandra Redlicha we wrześniu 2022 r. podpisała umowę z Zarządem Powiatu Ryckiego reprezentowanym przez Starostę Ryckiego – Dariusza Szczygielskiego oraz Wicestarostę Ryckiego – Monikę Kośmińską, przy udziale Skarbnika Powiatu – Anety Działa, w obecności Piotra Kieniga – Prezesa Szpitala Powiatowego w Rykach.Pozyskana umowa dotyczy realizacji zadania pn.: „Modernizacja układu zasilania niskiego napięcia Szpitala Powiatowego w Rykach sp. z o.o. poprzez wymianę rozdzielnic napięcia i agregatu prądotwórczego.”Nowoczesny i niezawodny agregat prądotwórczy naszej produkcji marki Hercules® o mocy 200 kVA będzie zasilał awaryjnie m.in. nowo zakupiony rezonans magnetyczny, który zwiększa poziom diagnostyki obrazowej dla pacjentów szpitalnych 🏥 oraz ambulatoryjnych 🚑Wartość umowy to ok. 1.265.000,00 PLN brutto.https://www.ryki.powiat.pl/…/n,260960,podpisanie-umowy…