W ramach podpisanej umowy z @Powiat Rycki – Starostwo Powiatowe w Rykach, dotyczącej zadania inwestycyjnego w formule zaprojektuj i wybuduj pn. „Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w Rykach” , nasza firma wykona dokumentację projektową, zrealizuje zadanie polegające na  instalacji układu wysokosprawnej kogeneracji oraz pomp ciepła a także modernizacji instalacji ciepłowniczej i elektrycznej Pływalni, a następnie zaprojektuje oraz dokona rozbudowy Pływalni celem wzbogacenia obiektu o dodatkowe funkcjonalności.

Sam układ wytwarzania energii cieplnej od strony technicznej jest wyjątkowo ciekawy gdyż wykorzystuje ciepłą wodę odpadową z pobliskiej mleczarni która będzie zasilać pompy ciepła jako dolne źródło energii. Sercem instalacji energetycznej będzie układ kogeneracyjny Hercules ⚡ zasilający w energię elektryczną wspomniane pompy ciepła oraz pływalnie jak i dający wysokotemperaturowe ciepło na cele C.O., C.W.U. i C.W.T.

Inwestycja ma na celu: poprawę efektywności energetycznej poprzez znaczne zmniejszenie wykorzystania energii sieciowej  oraz obniżenie emisji CO₂ ⬇️ uzyskując tym samym obniżenie kosztów oraz wejście na ścieżkę korzystania z zielonej 🌿  energii 😊. Zwiększenie funkcjonalności obiektu przyczyni się do rozszerzenia usług oferowanych mieszkańcom powiatu.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 7.294.000,00 zł brutto.