W postępowaniu publicznym prowadzonym w ramach Projektu e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA, nasza firma została wyłoniona jako wykonawca do zrealizowania w formule „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń serwerowni SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie”.

Zadanie, składające się z dwóch etapów obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych.

W ramach projektu zostaną wykonane 2 serwerownie – główna i zapasowa, w których zainstalowane zostaną m.in.: systemy klimatyzacji precyzyjnej, zasilania gwarantowanego, detekcji gaszenia pożaru oraz bezpieczeństwa i monitoringu środowiskowego. 

Wartość kontraktu to ponad 500 000,00 PLN brutto.