Współcześnie jednym z ważniejszych elementów urządzeń UPS jest ich energoefektywność. To dzięki wysokiej sprawności urządzeń można wygenerować duże oszczędności w opłatach za energię elektryczną 💹! My, od ponad 20 lat pracujemy z najlepszymi partnerami gdzie bezkompromisowa szwajcarska jakość spotyka się z najnowocześniejsza technologią, a nasze UPS osiągają sprawności do 97,5% w trybie VFI❗

Obecnie podpisaliśmy trzecią umowę na dostawę i wdrożenie systemów UPS, której celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zapewnienie zasilania i ochronę urządzeń dla Politechniki Wrocławskiej oraz jej jednostki – Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego.

Przedmiot zamówienia stanowią dostawy, montaż oraz konfiguracje zasilaczy UPS (o łącznej mocy ponad 900kW) w dwóch obiektach uczelni. Rozwiązania naszej firmy zapewnią wysoki poziom niezawodności oraz bezpieczeństwo informacji, które stanowią priorytet dla realizacji celów badawczych i edukacyjnych uczelni. Całość dostaw obejmiemy serwisem realizowanym przez naszą firmę.

Łączna wartość kontraktów przekroczyła kwotę 1 mln. zł.