Again, we have it! We have it once again!

We are pleased to announce that FAST Group won in auction one of the golden hearts from Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) ❤.
As every year, we would like to thank our employees, partners and customers!

I po raz kolejny mamy to!

Z wielką przyjemnością informujemy, że firma FAST Group wylicytowała złote serduszko WOŚP ❤.
Jak co roku dziękujemy naszym Pracownikom, Partnerom i Klientom, bez których udział w licytacji nie byłby możliwy.

FAST Group is now 30 years old!

The company was registered on December 1, 1990 in Warsaw by two shareholders, Aleksander Redlich and Marek Gruszka. At the beginning it was called FAST Trade and started its first steps with communication devices – telephones, telephone exchanges and computers. However, guaranteed power supply devices, including UPSs of the own production of the electroman® brand, soon appeared in its portfolio and the company’s name was changed to FAST Group. With time and experience gained, our clients asked us to coordinate further areas beyond power supply – precision air conditioning, construction works, detailed designs and so our competences grew to build a server rooms, which we have been successfully dealing with for almost 20 years. From 2017, the company has the status of a family company – the only shareholders who are also the management board are Aleksander Redlich and his son Michał Redlich. In 2019, Forbes magazine noticed it in its ranking of family businesses in Poland. We would like to thank all employees who have been creating and creating a great team over the years (our oldest employee has been with us for 28 years), business partners and customers for their trust in us.
Without you, there would be no FAST Group

FAST Group kończy dziś 30 lat!

Firma została zarejestrowana dokładnie 1 grudnia 1990 roku w Warszawie przez dwóch udziałowców Aleksandra Redlicha i Marka Gruszkę. Na początku nosiła nazwę FAST Trade i swoje pierwsze kroki zaczynała od urządzeń komunikacyjnych – telefonów, central telefonicznych i komputerów. Szybko jednak w jej portfolio pojawiły się urządzenia zasilania gwarantowanego w tym UPSy własnej produkcji marki electroman® a nazwa firmy została zmieniona na FAST Group.
Z czasem i zdobywanym doświadczeniem nasi Klienci prosili nas o koordynację kolejnych zakresów wykraczających poza zasilanie – klimatyzację precyzyjną, prace budowlane, projekty wykonawcze i tak nasze kompetencje urosły do budowy serwerowni „pod klucz” czym zajmujemy się z powodzeniem już prawie 20 lat.
Od roku 2017 firma ma status firmy rodzinnej – jedynymi udziałowcami będącymi jednocześnie zarządem jest Aleksander Redlich i jego syn Michał Redlich. W 2019 dostrzegł to miesięcznik Forbes w swoim rankingu firm rodzinnych w Polsce.
Dziękujemy wszystkim Pracownikom, którzy przez lata tworzyli i tworzą wspaniały zespół (nasz najstarszy pracownik jest z nami już 28 lat), Partnerom Biznesowym a także Klientom za okazane nam zaufanie.
Bez Was nie byłoby FAST Group

Agreement and performance of the contract for the Central Statistical Office in Warsaw.

FAST Group sp. z o.o. won another public tender! Our specialization is not only the integration and construction of the entire Data Center or delivery and integration of power protection systems. We have also many years of experience and competence in precision air conditioning.
We have just signed a contract and we have started the realization of contract including 7 new precision air-conditioning units with necessary installations for the sanitary and electrical industry as well as necessary construction works for the server room of the Central Statistical Office in Warsaw.
As part of the task, we will also provide support and service for the duration of the warranty.
The contract value is 1,182,290.02 PLN gross.
logogus

U mowa i realizacja kontraktu dla Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

FAST Group sp. z o.o. z kolejnym wygranym przetargiem! Naszą specjalizacją nie jest tylko integracja i budowa całych serwerowni czy też zasilanie gwarantowane. Posiadamy również wieloletnie kompetencje w zakresie klimatyzacji precyzyjnej.
Właśnie podpisaliśmy umowę i rozpoczęliśmy realizację kontraktu na dostawę i uruchomienie klimatyzacji precyzyjnej na potrzeby Serwerowni Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.
W ramach realizacji Fast Group dostarczy  łącznie 7 nowych jednostek klimatyzacji precyzyjnej, oraz wykona niezbędne instalacje branży sanitarnej, elektrycznej oraz niezbędne prace budowlane. Fast Group Sp. z o.o. wykona także system sterowania i zarządzania dla obecnie zainstalowanych i nowo dostarczanych urządzeń.
W ramach zadania zapewnimy też wsparcie i serwis na czas obowiązywania gwarancji.
Wartość kontraktu to 1.182.290,02 zł brutto.
logogus

We invite you to watch a movie about our implementation!

The company FAST Group sp.z o.o. as a general contractor, she participated in the project „Construction of the Specialist Clinic and Server Room Complex in the building of the A2 Clinical and Didactic Center of the Medical University of Lodz at 251 Pomorska St. as part of the second stage of CKD construction”.
The contract value is over PLN 50 million.


Zapraszamy do obejrzenia filmu z naszej realizacji!

Firma FAST Group sp. z o.o. jako generalny wykonawca uczestniczyła w projekcie pod nazwą „Budowa Zespołu Poradni Specjalistycznych i Serwerowni w budynku A2 Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w ramach II etapu budowy CKD”.
Wartość kontraktu to ponad 50 MLN złotych.


Umacnianie pozycji w segmencie usług Data Center Infrastructure Maintenance

Fast Group umacnia swoją pozycję w segmencie usług Data Center Infrastructure Maintenance!
W maju 2020 Fast Group podpisała znaczący kontrakt na 2 letnią kompleksową obsługę serwisową systemów infrastruktury technicznej w 3 dużych serwerowniach Klienta z sektora publicznego. W ramach kontraktu Fast Group realizuje przeglądy serwisowe, serwis naprawczy, gotowość serwisową z HotLine i restrykcyjnymi SLA dla całej infrastruktury 3 serwerowni, w szczególności dla zasilaczy UPS, agregatów prądotwórczych, komór IT, systemów klimatyzacji precyzyjnej, systemów automatycznego gaszenia i wykrywania pożaru, BMS.

10-lecie pracy

W piątek obchodziliśmy 10-lecie pracy Zbyszka Antosa.
Zbyszek jest u nas magazynierem i dzięki niemu stan magazynu jest zgodny z papierami jak nigdy 🙂
Serdecznie gratulujemy i życzymy następnych okrągłych rocznic!