EcoPowerDPA UPScale power supplies are part of the EcoWind family, constructed in VFI technology (True ON-LINE) with double energy processing, the only professional protection of particular importance systems. Ideal for server room supply and small Data Centers. They consist of UPS modules with powers 10kW and 20kW connected in parallel systems.
EcoPower power supplies are not only the devices, but also a revolutionary design concept of three-phase UPS systems.
EcoPowerDPA UPScale RI, is a solution in the cartridge assembly for installation in a standard 19″ cabinets. Thanks to the low weight of the module, replacement can be done by one person only!
EcoPower power supplies are the ideal solution for powering server room LAN, due to:

  • very high reliability,
  • very short time of repair,
  • expandable by hot-swap

These features give a very high rate of availability reaching up to 99.9999%.
Power supplies RI type are used for smaller server rooms where you do not need long backup time.

DPA UPScale RI

Nominal module power 10 kW 20 kW
Supply three-phase
Nominal output voltage three-phase
Types RI11 – 1 module and battery
RI12 – 1 module and battery
RI 22 -2 module and battery
RI 24 -2 module and battery
RI10 – 1 without battery module
RI20 – 2 without battery module
RI40 – 4 without battery module

* FAST Group reserves the right to alter specifications without prior announcement

Zasilacze EcoPower DPA UPScale należą do rodziny EcoWind i są zasilaczami typu VFI (True ON-LINE) z podwójnym przetwarzaniem energii, jedynym profesjonalnym zabezpieczeniem szczególnie istotnych systemów. Idealnie nadają się do zasilania serwerowni i mniejszych Data Center. Składają się z modułów UPS o mocach 10kW i 20kW połączonych w systemy równoległe.
Zasilacze EcoPower to nie tylko urządzenia, ale przede wszystkim rewolucyjna koncepcja budowy trójfazowych systemów zasilania UPS.
EcoPower DPA UPScale RI, to rozwiązanie z montażem w kasetach do zabudowania w standardowych szafkach 19”. Dzięki niskiej wadze modułu jego wymiana może być wykonana przez jedną osobę!
Zasilacze EcoPower to idealne rozwiązanie do zasilania serwerowni LAN, ze względu na:

  • bardzo wysoką niezawodność,
  • bardzo krótki czas naprawy,
  • możliwość rozbudowy mocy „na gorąco”

Te cechy dają bardzo wysoki współczynnik dyspozycyjności dochodzący do 99,9999%.
Zasilacze typu RI stosowane są do mniejszych serwerowni gdzie nie jest potrzebny długi czas podtrzymania.

DPA UPScale RI

Moc modułu 10 kW 20 kW
Zasilanie trójfazowe
Napięcie wyjściowe Trójfazowe
Typy wykonania RI11 – 1 moduł i bateriaRI12 – 1 moduł i bateria
RI 22 -2 moduły i bateriaRI 24 -2 moduły i bateria
RI10 – 1 moduł bez bateriiRI20 – 2 moduły bez baterii
RI40 – 4 moduły bez baterii

*FAST Group zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów urządzeń bez wcześniejszego ogłaszania

EcoPower UPScale RI