EcoPowerDPA UPScale power supplies are part of the EcoWind family, constructed in VFI technology (True ON-LINE) with double energy processing, the only professional protection of particular importance systems. Ideal for server room supply and small Data Centers. They consist of UPS modules with powers 10kW and 20kW connected in parallel systems.
EcoPower power supplies are not only the devices, but also a revolutionary design concept of three-phase UPS systems.
EcoPowerDPA UPScale ST is a solution to the assembly in cabinets dedicated only to this UPS units. Thanks to the low weight of the module, replacement can be done by one person only!
EcoPower power supplies are the ideal solution for powering server room LAN, due to:

  • very high reliability,
  • very short time of repair,
  • expandable by hot-swap,
  • best compact housing on the market.

These features give a very high rate of availability reaching up to 99.9999%. ST-type Power supplies are used for medium-sized server rooms where a multi-stage development is planned.

DPA UPScale ST

Nominal module power 10 kW 20 kW
Supply three-phase
Nominal output voltage three-phase
Types ST40 – 2 module and battery
ST60 – 3 module and battery
ST80 – 4 without battery module
ST120 -6 without battery module
ST200 -10 without battery module

* FAST Group reserves the right to alter specifications without prior announcement

Zasilacze EcoPowerDPA UPScale S2 należą do rodziny EcoWind i są zasilaczami typu VFI (True ON-LINE) z podwójnym przetwarzaniem energii, jedynym profesjonalnym zabezpieczeniem szczególnie istotnych systemów. Idealnie nadają się do zasilania serwerowni i mniejszych Data Center. Składają się z modułów UPS o mocach 10kW i 20kW połączonych w systemy równoległe.
Zasilacze EcoPower to nie tylko urządzenia, ale przede wszystkim rewolucyjna koncepcja budowy trójfazowych systemów zasilania UPS.
EcoPower DPA UPScale ST, to rozwiązanie z montażem w szafach dedykowanych tylko dla tych zasilaczy UPS. Dzięki niskiej wadze modułu jego wymiana może być wykonana przez jedną osobę!
Zasilacze EcoPower to idealne rozwiązanie do zasilania serwerowni LAN, ze względu na:

  • bardzo wysoką niezawodność,
  • bardzo krótki czas naprawy,
  • możliwość rozbudowy mocy „na gorąco”
  • najlepsza kompaktowość obudowy na rynku
  • możliwośc pracy równoległej szaf

Te cechy dają bardzo wysoki współczynnik dyspozycyjności dochodzący do 99,9999%. Zasilacze typu ST stosowane są do średniej wielkości serwerowni gdzie planowany jest jej kilkustopniowy rozwój.

EcoPower DPA UPScale ST
Moc Modułu 10kW 20kW
Zasilanie trójfazowe
Napięcie wyjsciowe trójfazowe
Typy obudów ST40 – 2 moduły i bateria
ST60 – 3 moduły i bateria
ST80 – 4 moduły i bateria
ST120 – 6 modułów bez baterii
ST200 – 10 modułów bez baterii

*FAST Group zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów urządzeń bez wcześniejszego ogłaszania

EcoPower UPScale ST