EcoPower DPA MX power supplies are part of the EcoWind family, constructed in VFI technology (True ON-LINE) with double energy processing, the only professional protection of particular importance systems. Ideal for server room supply and small Data Centers. They consist of UPS modules with powers: 30, 40, and 50kVA connected in parallel systems.
The batteries are placed in a UPS cabinets (Classic and Triple housing), external casings or racks. All the UPS cabinets can also be combined to give virtually any power of the system.
EcoWind family power supplies are the latest generation of devices designed taking into account the most stringent requirements and standards. Thanks to the low weight of the module, replacement can be done by one person only!
EcoPower power supplies are the ideal solution for powering server room LAN, due to:

  • very high reliability,
  • very short time of repair,
  • expandable by hot-swap

These features give a very high rate of availability reaching up to 99.9999%.
Power supplies used in medium-sized data centers for the purpose of development where the top priority is the highest quality and reliability.

EcoPower DPA MX

Nominal module power 10 kVA 15 kVA 20 kVA 25 kVA
Supply three-phase
Nominal output voltage three-phase
Types Classic – one UPS module with power of 10-25kVA and internal batteries
Triple – three UPS modules with power up to 75kVA (3x25kVA) and internal batteries,
Upgrade – housing for five UPS modules up to 125kVA (5x25kVA).

* FAST Group reserves the right to alter specifications without prior announcement

Zasilacze EcoPower DPA MX należą do rodziny Eco Wind i są modułowymi zasilaczami typu VFI (true on-line) z podwójnym przetwarzaniem energii, jedynym profesjonalnym zabezpieczeniem szczególnie istotnych systemów. Idealnie nadają się do zasilania serwerowni i Data Center. Składają się z modułów UPS o mocach 30, 40, i 50kVA połączonych w systemy równoległe.
Baterie umieszcza się w szafach UPS (obudowy Calssic i Triple), zewnętrznych obudowach lub stojakach. Wszystkie obudowy UPS można dodatkowo ze sobą łączyć uzyskując praktycznie dowolną moc systemu.

Zasilacze EcoPower to idealne rozwiązanie do zasilania serwerowni, ze względu na:

  • bardzo wysoką niezawodność,
  • bardzo krótki czas naprawy,
  • możliwość rozbudowy mocy „na gorąco”

Te cechy dają bardzo wysoki współczynnik dyspozycyjności dochodzący do 99,9999%.
Zasilacze stosowane są w średnich serwerowniach z przeznaczeniem do rozbudowy gdzie absolutnym priorytetem jest najwyższa jakość i niezawodność.

EcoPower DPA MX
Moc modułu 30 kVA 40 kVA 50 kVA
Zasilanie 3x400V 3x400V  3x400V 
Napięcie wyjściowe 3x400V  3x400V 3x400V 

Classic – jeden moduł UPS do 50kVA (1x50kVA) i wewnętrzne baterie,
Triple
– trzy moduły UPS do 150kVA (3x50kVA) i wewnętrzne baterie,
Upgrade – obudowa na pięć modułów UPS do 200kVA (5x50kVA).
*FAST Group zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów urządzeń bez wcześniejszego ogłaszania