serverFAST Group jest wykonawcą całej inwestycji DATA CENTER „pod klucz”. Cały proces inwestycyjny jest podzielony na kolejne etapy, które są opisane poniżej i są krótko scharakteryzowane
1.    Opracowanie koncepcji i zatwierdzenie jej przez inwestora.
To najważniejszy etap związany z przygotowaniem inwestycji. Praktycy określają, że dobrze zrobiona koncepcja to 30% sukcesu, dobrze wykonany projekt (na podstawie koncepcji) to 50% sukcesu.
Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie w budowie DATA CENTER potwierdzamy rangę dobrze wykonanej koncepcji.
Na tym etapie określa się takie parametry DATA CENTER jak:
    aranżację pomieszczenia serwerów, pomieszczeń technicznych, ewentualnie określenie bryły budynku dla serwerowni,
    określenie poziomu skalowalności, planowanej rozbudowy ilości szaf rack, mocy elektrycznej,
    wstępne określenie wymagań dotyczących wytrzymałości stropów,
    poziom niezawodności (np. określenie TIER wg. definicji UPTIME INSTITUTE),
    bilans mocy z określeniem ilości szaf rack, średniego poboru mocy przez szafę rack,
    wstępne określenie architektury okablowania LAN,
    określenie technologii wytwarzania chłodu,
    wstępne określenie energoefektywności (PUE),
    zestawienie najważniejszych urządzeń, ich mocy,
    szacunkowe określenie budżetu potrzebnego do wykonania DATA CENTER,
    wstępne określenie czy inwestycja będzie wymagała formalnego pozwolenia na budowę.
FAST Group dysponuje całym działem technicznym, który ma bardzo duże kompetencje w zakresie DATA CENTER i współpraca z nami gwarantuje, że koncepcja jest optymalna, realizowalna. FAST Group zawsze blisko współpracuje z inwestorem, tłumacząc trudne zagadnienia i dobierając wspólnie z inwestorem rozwiązania i systemy.
2.    Wykonanie projektów technicznych
Jeśli inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę konieczne jest wykonanie projektu budowlanego. Jest to sprawa formalna.
Ale już projekt wykonawczy to bardzo istotne zadania w dużym stopniu wpływa na etap realizacji – budowy. Projekt wykonawczy jest precyzyjnym rozwinięciem koncepcji DATA CENTER.
Tak projekt budowlany jak i wykonawczy muszą być nadzorowane i koordynowane przez osoby z dużym doświadczeniem w zakresie budowy DATA CENTER. Projektanci branżowi, którzy nie mieli doświadczenia w zakresie DATA CENTER nie zaprojektują optymalnie i bezpiecznie działającego DATA CENTER.
FAST Group dysponuje projektantami z dużym doświadczeniem w projektowaniu DATA CENTER.
3.    Prace budowlane, montaż, instalacja urządzeń i systemów infrastruktury DATA CENTER.
Właściwa koordynacja prac, kompetencja w zakresie budowy DATA CENTER gwarantują, że dobrze wykonany projekt zostanie dobrze wykonany. Nie bez znaczenia jest również czas wykonania, który przy dużym doświadczeniu FAST Group , może być maksymalnie skrócony.
Z kolei duża ilość realizacji przez FAST Group gwarantuje również inwestorowi niskie ceny przy zachowaniu wysokiej jakości wykonania.
Nasi kierownicy kontraktów mają duże doświadczenie w budowie DATA CENTER a wewnętrzne procedury gwarantują dodatkową kontrolę nad procesem budowy.
4.    Serwis i utrzymanie DATA CENTER
Właściwie zaprojektowane a następnie właściwe wykonane DATA CENTER ma zapewnić łatwe prIT room slideowadzenie konserwacji i napraw. Odpowiednio dopasowana do potrzeb i rangi DATA CENTER umowa SLA zapewnia użytkownikowi bezpieczeństwo i możliwość realizacji swoich celów.
FAST Group dysponuje własnym serwisem, który może zapewnić najwyższy standard usług serwisowych dla wszystkich najważniejszych systemów infrastruktury DATA CENTER. Klient może u nas zamówić kompletna usługę utrzymania DATA CENTER. Wtedy użytkownik może się skoncentrować na swojej podstawowej działalności i mieć zapewnione, że DATA CENTER jest dobrze utrzymane i serwisowane.
Dzięki wykorzystaniu do napraw i konserwacji własnych pracowników mamy 100% kontrolę nad poprawnością działań i możemy zapewnić odpowiedni poziom cen w stosunku do jakości usług. Nie jesteśmy tylko pośrednikiem usługi, który dba głownie o to, żeby kupowane przez niego usługi były tanie i gwarantowały zysk.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY WSZYSTKICH, KTÓRZY PLANUJĄ BUDOWĘ LUB MODERNIZACJĘ DATA CENTER.