Tajfun Eco Maxi power supplies are part of the EcoWind family, constructed in VFI technology (Voltage Frequency Independent) with powers: 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300, 400 and 500kW. Tajfun Eco Maxi are the only one, in this power range, made in transformer-free technology, having a very high efficiency (up to 97% of the work on-line), relatively small size and weight.
They are characterized by excellent parameters strongly distinguishing them from competition equipment. Designed for modern loads with power factor pf = 1
Power supplies in this series can be operated in parallel without reducing the number of working units. They can be loaded 100% unbalanced. Power supplies are designed for very large power data centers and as the central UPS unit in buildings.

Tajfun Eco Maxi

Nominal power kVA 60 80 100 120 160 200 250 300 400 500
kW 60 80 100 120 160 200 250 300 400 500
Nominal input voltage three-phase
Nominal output voltage three-phase

* FAST Group reserves the right to alter specifications without prior announcement

Zasilacze Tajfun Eco Maxi wchodzą w skład rodziny EcoWind i produkowane są w technologii VFI (Voltage Ferquency Independent) o mocach 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300, 400 i 500kW. Zasilacze Tajfun Eco Maxi jako jedyne w tym zakresie mocy są wykonywane w technologii bez-transformatorowej, dzięki czemu mają bardzo wysoką sprawność (do 97% dla pracy on-line), stosunkowo małe wymiary i wagę.
Odznaczają się znakomitymi parametrami zdecydowanie wyróżniającymi je od urządzeń konkurencji. Zaprojektowane dla nowoczesnych odbiorów o współczynniku mocy cosφ=1.
Zasilacze tej serii mogą pracować równolegle bez ograniczenia liczby pracujących jednostek. Mogą być obciążane w 100% niesymetrycznie.
Zasilacze przewidziane są do serwerowni bardzo dużych mocy i jako UPSy centralne w budynkach.

Tajfun Eco Maxi

MOC WYJŚCIOWA kVA 60 80 100 120 160 200 250 300 400 500
kW 60 80 100 120 160 200 250 300 400 500
Napięcie wejściowe trójfazowe
Napięcie wyjściowe trójfazowe

*FAST Group zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów urządzeń bez wcześniejszego ogłaszania

tajfun eco maxi