Tajfun Eco PLUS power supplies are part of the EcoWind family, constructed in VFI technology (Voltage Frequency Independent) with double energy processing with powers: 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50kVA three phase input and output.
EcoWind family power supplies are the latest generation of devices designed taking into account the most stringent requirements and standards. For each power supply, there are three types of case (A, B and C) with battery holder, depending on the power and the required backup time. These power supplies are provided mainly to small and medium-sized server rooms and single-phase units. Power supply units are able to work in parallel giving expandability as well as different housing sizes which increases their ability to adapt.

Tajfun Eco Plus 10-50kVA

Nominal power [kVA] 10 15 20 25 30 40 50
[kW] 9 13.5 18 22.5 27 36 45
Input voltage triple-phase
Output voltage triple-phase

*FAST Group zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów urządzeń bez wcześniejszego ogłaszania

Zasilacze Tajfun Eco PLUS wchodzą w skład rodziny EcoWind i produkowane są w technologii VFI (Voltage Frequency Independent) z podwójnym przetwarzaniem o mocach 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50kVA z wejściem i wyjściem trójfazowym.
Zasilacze rodziny EcoWind są urządzeniami najnowszej generacji zaprojektowanymi z uwzględnieniem najostrzejszych wymagań i norm. Dla każdego zasilaczy dostępne są trzy typy obudowy (A, B i C) z miejscem na baterie, w zależności od mocy i wymaganego czasu podtrzymania.
Zasilacze te przewidziane są głównie do mniejszych i średnich serwerowni oraz pojedynczych urządzeń trójfazowych. Zasilacze mają możliwość pracy równoległej co daje duże możliwości rozbudowy a także różne rozmiary obudów co zwiększa ich możliwości dopasowania.

Tajfun Eco Plus 10-50kVA

Moc wyjściowa [kVA] 10 15 20 25 30 40 50
[kW] 9 13.5 18 22.5 27 36 45
Napięcie wejściowe trójfazowe
Napięcie wyjściowe trójfazowe

*FAST Group zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów urządzeń bez wcześniejszego ogłaszania

Tajfun Eco PLUS