Fast Group prowadzi nabór praktykantów kształcących się na kierunkach związanych z elektryką chłodnictwem i automatyką. Poszukujemy ludzi młodych, inteligentnych i dynamicznych, którzy po zakończeniu swojej ścieżki edukacji będą chcieli na stałe dołączyć do zespołu naszych fachowców.
 
Opinie praktykantów

Praca w FAST-GROUP to świetna okazja do zapoznania się z zasadami funkcjonowania firmy inżynierskiej. Pozwala ona na obserwację oraz aktywne uczestniczenie w procesach realizacji inwestycji od etapu projektowania poprzez instalacje, aż do ich uruchomienia. Największą wartość będzie miała dla mnie wiedza uzyskana na temat gwarantowanego zasilania – zagadnienia rzadko poruszanego podczas studiów na Wydziale Elektrycznym, a także doświadczenie i umiejętności praktyczne zdobyte podczas realizacji instalacji. Dzięki pracy w tej firmie poznałem wiele ciekawych osób, miałem również możliwość korzystać z wiedzy i pomocy starszych stażem inżynierów.

 Michał Jagodziński (styczeń 2013)

Podczas praktyki zawodowej w Fast-Group miałem możliwość aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań profesjonalnego serwisu urządzeń energoelektronicznych jakimi są bezprzerwowe zasilacze UPS. Pozwoliło mi to sprawdzić moje umiejętności i zdobytą dotychczas wiedzę w technikum elektronicznym. W ramach odbywanych praktyk obserwowałem jak wygląda proces wdrażania do realizacji nowych projektów i instalacji oraz późniejszej opieki nad klientem. Poznałem procedury naprawy, oraz pokazano mi wiele technik i metod wykrywania usterek. Było to dla mnie bardzo cenne doświadczenie, które pozwoliło mi wyznaczyć nowe cele w mojej przyszłej karierze zawodowej.

Łukasz Floriańczyk (luty 2013)
uczeń IV klasy Technikum
profil Technik Elektronik
Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie