Ochronę zasilania systemów teleinformatycznych możemy realizować stosując następujące rozwiązania:
– zabezpieczanie całej sieci (lub jej części) w rozproszonym systemie ochrony zasilania,
– zabezpieczanie całej sieci w centralny system zasilania.
Oczywiście wybór systemu zasilania jest kompromisem między jakością systemu, a jego kosztem, ale nie tylko. Dla niektórych zastosowań system rozproszony jest lepszy niż system centralny. Jednak warto tutaj podkreślić, że najważniejsze dla jakości systemu jest właściwy dobór konstrukcji zasilaczy UPS. Najlepiej stosować najbardziej skuteczne zasilacze VFI.
 
System rozproszony
Kilka lub kilkanaście zasilaczy UPS zasila lokalne odbiory. Kiedy mamy do czynienia z bardzo rozległym (w sensie fizycznym) systemem – jedynym rozwiązaniem będzie system rozproszony. Innym przykładem może być idea budowy systemu, który ma mieć całkowicie niezależnie działające aplikacje. Do każdej takiej aplikacji stosuje się oddzielny sprzęt, aby awaria jednego systemu nie wpływała na pracę innych aplikacji.
Zalety:

 • duża elastyczność systemu (uszkodzenie jednego UPS nie musi powodować awarii całego systemu),
 • możliwość zasilania bardzo rozproszonych odbiorów oraz łatwej rozbudowy systemu,
 • małe wymiary i ciężar.

Wady:

 • utrudnione monitorowanie stanu pracy wszystkich UPS-ów,
 • brak możliwości wydłużenia czasu pracy przez odłączenie mało krytycznych odbiorów,
 • możliwość występowania różnych potencjałów w sieci komputerowej (możliwość przekłamań w transmisji danych, a nawet możliwość uszkodzenia kart sieciowych).

 
System centralny
Jeden system zasilaczy (lub jeden zasilacz) UPS zasila wszystkie odbiory.
Zalety:

 • pełna ochrona wszystkich odbiorników (zasilanie napięciem bardzo dobrej jakości, wyeliminowanie wszelkiego typu zakłóceń),
 • zasilanie odbiorów poprzez wydzieloną sieć elektryczną (spełnienie wymagań producentów sprzętu komputerowego, możliwość dobrego uziemienia sieci, możliwość separacji galwanicznej),
 • możliwość wydłużenia czasu podtrzymania przez odłączenie odbiorników o małym znaczeniu, niższe koszty serwisu.

Wady:

 • uszkodzenie zasilacza UPS powoduje awarię całego systemu komputerowego (nie dotyczy systemu redundantnego),
 • UPS wysokiej klasy często zasila również odbiory nie wymagające tak kosztownego zabezpieczenia,
 • konieczność ustalenia ewentualnego zapasu mocy (możliwość przeciążenia UPS w przypadku szybkiej rozbudowy sieci komputerowej).

 
Systemy równoległe UPS
Aby zwiększyć moc systemu UPS stosuje się tzw. systemy równoległe UPS. Zamiarem budowy
systemów równoległych UPS może być również zwiększenie niezawodności ich działania (opisano to w
następnym rozdziale).
Systemy równoległe UPS to połączenie wejść zasilających UPS i ich wyjść. Jednocześnie UPSy muszą
być połączone linią komunikacyjną aby UPSy mogły współpracować ze sobą.
W systemach redundantnych trzeba unikać rozwiązań z pojedynczymi elementami, które decydują
o pracy całego systemu (ang. single point of failure), tj. z centralnym by-passem, wspólną baterią
oraz z UPSami MASTER/SLAVE.
systemyups