newaveNewave jest wiodącym producentem Zasilaczy UPS, które od lat pozwalają klientom chronić ich krytyczne odbiorniki.
Newave powstał w roku 1993 w Quartino (Szwajcaria), a FAST Group został jego drugim partnerem na świecie. Współpracujemy od roku 1995. Newave został przejęty przez grupę ABB – jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek w zakresie energetyki. Zasilacze UPS w 100% są produkowane i testowane w Szwajcarii co tłumaczy ich wysoką jakość i niezawodność. Newave od zawsze wyznaczał najnowsze trendy w technologii zasilaczy UPS najpierw jako pierwsza firma wprowadzając na skalę masową technologię beztransformatorową dla zasilaczy trójfazowych (technologia oparta na IGBT), potem wprowadzając do masowej produkcji pierwsze trójfazowe zasilacze modułowe, wprowadzając moduły 100kVA (absolutny ewenement na rynku) oraz niedawno – największy UPS typu ‘stand alone’ w technologii IGBT – 500kVA. Innowacyjność i bezkompromisowość w jakości wykonania spowodowała, że współpracujemy nie przerwanie od ponad 18 lat.

ASTAST Modular jest jednym z największych producentów modułowych, bezpiecznych Centrów Przetwarzania Danych.
Główna siedziba mieści się w Barcelonie w Hiszpanii a biura zlokalizowane są w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej i Azji. Ich kabiny IT dzięki modułowej budowie pozwalają na rozłożenie kosztów w czasie oraz ogromną elastyczność co pokrywa się z naszą modułową wizją Data Center.
tecnairTecnair LV to ścisła czołówka na rynku klimatyzacji precyzyjnej należącej do LU-VE Group. Historia firmy LU-VE sięga Contardo Spa, rodzinnej firmy założonej w 1928 roku. Spółka Contardo mogła poszczycić się wiodącą pozycją wśród firm europejskich, tworząc grupę zakładów we Włoszech, Hiszpanii, Norwegii oraz sieć oddziałów handlowych bardzo dobrze prosperujących zarówno we Włoszech, jak i w innych krajach w Europie.
Spółka stała się liderem w sektorze chłodnictwa i klimatyzacji. Urządzenia TECNAIR to gwarancja wysokiej jakości i najnowszych rozwiązań technicznych.

tateTate Inc jest częścią amerykańskiego koncernu Kingspan.
Główna siedziba firmy mieści się w Jessup niedaleko Baltimore stan Maryland. Na terenie USA jest to firma mająca największy udział w rynku podłóg technicznych. Tate jest producentem innowacyjnych systemów do sterowania przepływem powietrza przez podłogę techniczną. Najważniejsze systemy, jakie mamy w swojej ofercie to system przepustnic i wentylatorów montowanych w podłogach technicznych.

TTSTTS Martin Ltd jest dynamicznie rozwijająca się Słowacką firmą specjalizującą się w budowie agregatów prądotwórczych.
Została założona w 1993 i od początku stała się jedną z licząych się firm na rynku w Europie Centralnej. Obecnie TTS Martin posiada 40% Słowackiego rynku i eksportuje produkty do innych krajów w Europie, Azji i Afryce. Wysoka jakość produktów potwierdza zadowolenie wielu klientów na całym świecie.

newaveNewave is a leading manufacturer of UPS
systems, which for years has allowed customers to protect their critical equipment.
Newave was established in 1993 in Quartino (Switzerland), and in 1995 the FAST Group became its second partner in the world. Newave Power Supplies are manufactured and tested in Switzerland, which explains their high quality and reliability. Newave always was the trendsetter in UPS technology. Newave is the first company introducing the technology in serial production of three-phase transformerless power supply design (based on IGBT technology) and then entering the mass production of the first three-phase UPS modules, introducing 100kVA modules (absolute sensation on the market) and recently – the biggest UPS a 'stand-alone' in IGBT technology – 500kVA. Innovation and uncompromised operation of this company makes their products one of the best on the market. From 2012 Newave is a member of ABB group which gave it many new channels of distribution all over the world to continue rapid growth.

 

ASTAST Modularis one of the largest manufacturers of modular, secure Data Centers.
The headquarters is located in Barcelona – Spain, with offices located in the United States, South America and Asia. Their Modular Rooms, thanks to modular design, allows for spreading the cost over time and great flexibility, which is in line with our vision of a modular Data Center.
 
tecnairTecnair LVis in the lead on the precision air conditioning market as a part of the company LU-VE Group. LU-VE history reaches Contardo Spa, a family business founded in 1928. The Contardo Company is proud to be on a leading position among European companies, creating a group of companies in Italy, Spain, Norway and a network of sales offices highly successful both in Italy and elsewhere in Europe. The company has become an absolute leader in the refrigeration and air conditioning. Tecnair equipment is a guarantee of high quality and latest design.
 
tateTate Inc is part of the American company Kingspan. The company’s headquarters is located in Jessup near Baltimore, Maryland. In the U.S. this is company with largest market share of technical floors. Tate is a manufacturer of innovative systems to control the flow of air through the floor support. The main systems that we offer are systems of dampers and fans mounted in raised floors.
 
TTSTTS Martin Ltd is a very dynamic growing Slovak company specialized in the construction of power generators. It was founded in 1993 and since then it has become one of important companies on the market in Central Europe. Currently, TTS Martin has 40% of the Slovak market and exports products to other countries in Europe, Asia and Africa. High quality of products is confirmed by numerous satisfied customers around the world.