ISO

Zdobycie certyfikatu ISO 9001:2000 w dniu 7 września 2006 roku było dla naszej firmy ważnym wydarzeniem. Uzyskanie certyfikatu związane było z trwającymi przez ponad pół roku przygotowaniami, w trakcie których musieliśmy przystosować firmę do wymagań normy. Sukces osiągnęliśmy dzięki pracy całego zespołu firmy. Powyższa norma przedstawia wymagania pozwalające dostarczyć wyrób i usługę zgodną z wymaganiami klienta oraz doskonalić system zarządzania jakością w sposób ciągły.
Wdrożenie systemu zarządzania jakością i uzyskanie certyfikatu o zgodności z normą ISO 9001 przynosi wiele korzyści np.:
– usprawnienie zarządzania,
– dowód prowadzenia właściwego nadzoru w firmie,
– podniesienie prestiżu firmy,
– zwiększenie konkurencyjności na rynku,
– lepsze postrzeganie firmy przez klientów,
– zwiększenie motywacji pracowników.
Podstawowym dokumentem określającym zadania wynikającym z normy jest Polityka Jakości firmy FAST Group Sp. z o.o.
Realizacja wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001 została sfinansowana z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej. Finansowanie było realizowane w ramach programu „Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”.
Ciągła praca i doskonalenie pozwoliło nam na przeprowadzenie recertyfikacji systemu na zgodność z normą ISO 9001:2015.
W 2019 Zarząd firmy podją decyzję o podjęciu starań wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego. Wdrożenie zakończyło się uzyskaniem w 2020 roku certyfikatu ISO 14001_2015.
Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego wskazuje, że jesteśmy firmą która przygotowywując projekty proponuje swoim klientom rozwiazania biorące pod uwagę minimalizację negatywnych skutków dla środowiska oraz dba o środowisko podczas realizacji projektów.
Podstawowym dokumentem określającym zadania wynikającym z normy ISO 14001:2015 jest Polityka Ochrony Środowiska FAST Group Sp. z o.o.

pl    eu

Rekomendacja SEP
FAST Group w 2009 roku otrzymało rekomendację Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Wysoko wykwalifikowani rzeczoznawcy Stowarzyszenia – na wniosek zainteresowanej firmy – badają, testują i analizują  jej usługi lub produkty w celu oceny ich jakości.

seprekomenduje2

Rekomendacja obejmuje podstawowe sfery działalności Firmy, czyli:

  • dostaw, konserwacji i serwisu systemów w centrach przetwarzania danych
  • projektowania centrów przetwarzania danych i systemów zasilania bezprzerwowego