Modułowe systemy ekranowania pomagają wytłumić zakłócenia elektromagnetyczne w celu ochrony krytycznej infrastruktury i sprzętu IT.
 
Ekranowanie wysokich częstotliwości
Ekranując całe pomieszczenia przed zakłóceniami elektromagnetycznymi FAST Group oferuje standardowo rozwiązania 30dB, które są optymalne cenowo, łatwe w instalacji i bezpieczne. Zmniejszają wpływ pola elektromagnetycznego o ponad 90%.Konstrukcja bazuje na wysoko konduktywnych materiałach które dzięki technice instalacji zapewniają bardzo wysoką skuteczność.
Główne korzyści rozwiązania:

 • Osłona przed zakłóceniami EMI wysokiej częstotliwości
 • Instalacja ‘pod klucz’
 • Certyfikat TÜV
 • Szybkość i bezpieczeństwo
 • Standaryzacja

 
Ekranowanie niskich częstotliwości
Ograniczanie pól elektromagnetycznych na małej przestrzeni poprzez założenie barier z odpowiednich materiałów. Zwykle używane w pomieszczeniach lub obudowach izolując urządzenia od ‘świata zewnętrznego’ lub też do separacji przewodów od przestrzeni, w której są prowadzone.
Główne korzyści rozwiązania:

 • osłona przed zakłóceniami EMI niskiej częstotliwości,
 • materiały o wysokiej konduktywności,
 • łatwa instalacja,
 • lekkie materiały,
 • opłacalność,
 • certyfikat TÜV.