W swojej ofercie FAST Group posiada uniwersalne rozwiązania możliwe do zastosowania we wszystkich rodzajach szaf, mogące znacząco poprawić energoefektywność istniejących bądź nowo budowanych serwerowni. Jest to szczególnie korzystne dla firm, które nie chcą się wiązać z konkretnym dostawcą szaf IT. Jeden z najprostszych zabiegów pozwalających zmniejszyć zużycie energii przez szafy klimatyzacyjne przy relatywnie niewielkim koszcie to zabudowa strefy zimnej lub gorącej (zgodnie z naszymi doświadczeniami zwykle sugerujemy Klientom zamknięcie strefy zimnej). Działanie musi zostać poprzedzone analizą naszych ekspertów. W ofercie mamy zabudowę typu SOFT z elastycznych kurtyn PVC jak i HARD z paneli sztywnych.

FAST Group posiada również specjalnie konstruowane szafy typu ISOFLO pozwalające na całkowitą
izolację ciepłego i zimnego powietrza uzyskując wysoką energoefektywność układów w strefach o
podwyższonej gęstości mocy. Szafy mają pogłębioną głębokość (1200mm) w celu utworzenia strefy zimnej i gorącej. Podanie zimnego powietrza następuje od dołu szafy a jego odprowadzenie następuje kominem poprzez powstałe ciśnienie jak i naturalny ruch mas ciepłego powietrza.