FAserver roomST Group zapewnia kompleksowe wykonanie obiektów ośrodków przetwarzania i przechowywania danych (Data Center, serwerownie). Podstawowym elementem DATA CENTER dla takich obiektów jest tzw. kabina (IT ROOM). Sposób budowy, podstawowe parametry IT ROOM reguluje polska norma (tłumaczenie normy europejskiej) PN-EN 1047-2.

Najważniejszymi parametrami gwarantującymi bezpieczeństwo sprzętu i danych jest:

  • odporność ogniowa polegająca na zachowaniu temperatury wewnątrz IT ROOM poniżej 40oC w trakcie pożaru na zewnątrz kabiny,
  • odporność ogniowa polegająca na zachowaniu wilgotności wewnątrz IT ROOM poniżej 85% w trakcie pożaru na zewnątrz kabiny,
  • ograniczenie ulotu elektromagnetycznego,
  • ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym i jonizującym,
  • ochrona przed włamaniem/kontrola dostępu.

W tym zakresie FAST Group współpracuje z kilkoma liderami w zakresie bezpiecznych Data Center.
W zależności od wielkości i zastosowania możemy wyróżnić różne produkty spełniające wymogi klienta w zakresie kompleksowego zabezpieczenia danych:

  • Dla pojedynczych macierzy i serwerów: Smart Data Safe
  • Pojedyncze szafy rack: Smart Bunker
  • Modułowe stacjonarne DC: Smart Shelter
  • Modułowe mobilne DC: Kontenerowe DC i Modułowe DC