Data Center jest narażone na wiele zagrożeń – zarówno katastrof naturalnych (np. powodzie, pożary) jak i szkód powodowanych przez człowieka (np. kradzieże, terroryzm).

Najważniejszymi parametrami gwarantującymi bezpieczeństwo sprzętu i danych jest:

 • odporność ogniowa polegająca na zachowaniu temperatury wewnątrz serwerowni poniżej 70°C w trakcie pożaru na zewnątrz,
 • odporność ogniowa polegająca na zachowaniu wilgotności wewnątrz serwerowni poniżej 85% w trakcie pożaru na zewnątrz,
 • ochrona przed włamaniem/kontrola dostępu,
 • ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym i jonizującym,
 • eliminacja ulotu elektromagnetycznego (ochrona przed podsłuchem elektronicznym).

Z tego powodu jednym z podstawowych elementów bezpiecznego DATA CENTER jest tzw. kabina IT (IT ROOM). Sposób budowy, podstawowe parametry IT Room reguluje polska norma (tłumaczenie normy europejskiej) PN-EN 1047-2 co oznacza, że produkt został przebadany pod kątem deklarowanych parametrów takich jak np. wytrzymałość ogniowa oraz przyrost temperatury w funkcji czasu.

Inne normy i przepisy regulujące parametry kabiny IT:

 • EN1047-2 – Ognioodporność kabin ochronnych (Certyfikaty TUV i SGS)
 • EN-60529 – Wodo- i pyłoszczelność
 • EN-23093 – Ognioodporność konstrukcji, materiałów
 • ISO-14520 – gazoszczelność kabiny
 • EN-1627 – zabezpieczenia przed wandalizmem
 • ISO-14644 – odporność na osiadanie kurzu
 • ISO- 17799 – bezpieczeństwo infrastruktury IT
 • EN-61000-4-3 – Odporność na zakłócenia pole elektrycznego
 • EN-61000-4-8 – Odporność na zakłócenia pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości
 • Sarbanes Oxley (SOX) – audyt zgodności zabezpieczenia infrastruktury IT z SOX
 • Basel II – zalecenia konferencji z Bazylei BASEL II.

W naszej ofercie znajdują się najnowocześniejsze kabiny IT produkcji Hiszpańskiej firmy AST zgodne z najostrzejszymi normami narzucanymi na producentów.

Główne zalety:

 • Modułowość – budowa modułowa na zasadzie paneli daje możliwość łatwego transportu i budowy Data Center o dowolnych wymiarach a później jego dalszą rozbudowę w miarę potrzeb. Pomniejsza to koszty początkowe inwestycji zgodnie z podstawową zasadą „pay as you grow”.
 • Bezpieczeństwo – dzięki zgodności z najostrzejszymi normami jakości IT room chroni krytyczny sprzęt It przed ogniem, zalaniem, trzęsieniami ziemi, włamaniem, pyłem i zakłóceniami elektromagnetycznymi.
 • Wysoka efektywność energetyczna – z uwagi izolację termiczną kabiny IT pozawalają na ogromne oszczędności w zakresie wydajności systemów chłodzenia. Poprzez zastosowanie kabiny IT całkowite koszty energii elektrycznej mogą być obniżone nawet o 25%.