Dla zastosowań medycznych takich jak sale operacyjne, sale zabiegowe, pomieszczenia laboratoryjne TECNAIR LV przygotował specjalne rozwiązanie spełniające najnowsze normy higieniczne dotyczące pomieszczeń szczególnie wrażliwych na zanieczyszczenia. Obecne normy przewidują od 6 do 20 wymian na godzinę, zastosowanie filtrów absolutnych do eliminacji zewnętrznych zanieczyszczeń i utrzymanie nadciśnienia w pomieszczeniu by uniknąć zanieczyszczeń z sąsiednich pomieszczeń. Nowe normy podwyższają klasę czystości powietrza, zalecają unikania nawiewu na pacjenta i narzędzia chirurgiczne, utrzymywania nadciśnienia niezależnie od otwarcia drzwi śluz, zwiększenia częstotliwości wymian powietrza przy zachowaniu niskiej prędkości wypływu z nawiewnika i co najbardziej istotne zapewnienie jego laminarnego przepływu.
By spełnić te ostre wymagania firma TECNAIR LV przygotowała rozwiązanie jednokierunkowego stropu filtrującego, zapewniającego zgodnie z normą aseptyczną powierzchnię o wymiarach 3x3m, chroniącą pacjenta, sprzęt chirurgiczny, a zespołowi lekarskiemu zapewniając komfort pracy. Osiągnięto to dzięki ośmiokątnemu kształtowi sufitu – pozwala on na zapewnienie wymaganego przepływu powietrza, pełni również funkcję kratki nawiewnej mieszczącej filtry absolutne klasy H14. Trapezoidalny kształt filtrów w porównaniu z tradycyjnymi prostokątnymi zapewnia większą powierzchnię oczyszczania, przy jednoczesnym zmniejszeniu oporów przepływu co pozwala na utrzymanie niskiego poziomu hałasu.
Sufit chirurgiczny wyposażony jest w osiem kurtyn ze szkła kryształowego zapewniających stabilizację powietrza spływającego ze stopu na pole operacyjne. Wysokość kurtyny dostosowana jest do wysokości pomieszczenia i niezbędnej przestrzeni pod nimi. Opcjonalne możliwe jest wyposażenie kurtyn w belki wsporcze wraz z przyłączami gazów medycznych i przyłączami elektrycznymi. Belki mają szyny typu DIN umożliwiające podwieszenie i przesuwanie akcesoriów medycznych. Sufit umożliwia montaż lampy chirurgicznej, w podstawowej wersji sufit wyposażony jest w system oświetlenia składający się z ośmiu nie oślepiających lamp, zapewniających równomierne i łagodne światło.
sufit laminarny