UPS-Management Software jest zbiorem modułów klient/serwer dla sieci i stacji roboczych mających za zadanie monitorowanie stanu zasobów systemowych i zarządzania zadaniami w przypadku różnych stanów pracy systemu. Podczas gdy jeden moduł, UPSMAN, byłby odpowiedni do zarządzania prostym systemem UPS na podstawowym poziomie, zbiór modułów jest skalowalny i daje możliwość stworzenia inteligentnego systemu zarządzania. Ten system może pracować w zakresie od jednego serwera połączonego kablem szeregowym z pojedynczym UPS, do tysiąca klientów z różnymi systemami pracującymi w sieci rozległej, zabezpieczonymi agregatami, konglomeratem baterii i alternatywnymi systemami UPSów.
Modułem serwerowym oprogramowania jest UPSMAN, który komunikuje się z UPSem poprzez RS-232, USB, SNMP lub adapter SNMP. Po uruchomieniu modułu UPSMAN, pobiera on dane z zasilacza, interpretuje je, aby powiadamiać bądź alarmować użytkowników/administratorów. Graficznie wszystkie zdarzenia mogą być monitorowane przy użyciu modułów klienta Windows UPSMON lub UNMS, JAVAMON lub przeglądarki internetowej. Moduł UPSMAN jest w stanie zarządzać systemem UPS poprzez styki bezpotencjałowe lub interfejs szeregowy (RS 232) od ponad 50 producentów. 80% produkowanych na świecie zasilaczy można monitorować poprzez moduł UPSMAN lub adapter SNMP CS121.