Zasilacze Tornado Eco PLUS są produkowane w technologii VFI (Voltage Frequency Independent) z podwójnym przetwarzaniem energii o mocach 10 i 20 kVA z wejściem i wyjściem jednofazowym lub z trójfazowym wejściem i jedną fazą na wyjściu – co można skonfigurować na miejscu u klienta.
Zasilacze charakteryzują się wysoką sprawnością oraz możliwoscią pracy równoległej.
Zasilacze przewidziane są głównie do małych systemów IT, zasilania niewielkich sieci komputerowych i pojedynczych urządzeń jednofazowych.
*FAST Group zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów urządzeń bez wcześniejszego ogłaszania