Wybrane referencje Fast-Group Sp. z o.o. w zakresie projektowania i budowy Data Center

  • Budowa Zespołu Poradni Specjalistycznych i Serwerowni w budynku A2 Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w ramach II etapu budowy CKD

Zakres: dokumentacja w BIM (3D), roboty konstrukcyjno-budowlane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, LAN, urządzenia aktywne, zintegrowany system medyczny, SKD, SSWiN, CCTV, BMS, kompletna serwerownia 250kW, UPS, klimatyzacja z free-coolingiem i odzyskiem ciepła, system gaszenia, DCiM, szafy z zabudową zimna. Poziom wykonania TIER III.
Całkowita wartość projektu: powyżej 50 000 000 PLN
Czas realizacji: 2018-2020r.

  • Wykonanie prac z zakresu zasilania gwarantowanego Data Center dla NASK S.A. – moc szczytowa 2MW.

Zakres: dokumentacja projektowa, prace konstrukcyjno-budowlane, dwutorowe kompletne zasilanie (2N)  DataCenter, SN – 2 x 3150 KVA, agregaty prądotwórcze w systemie split 2 x 1700kVA/1360kW, UPS modułowy bez 1300 kW z akumulatorami litowo-jonowymi, instalacje sanitarne i niskoprądowe.
Poziom wykonania TIER III / Rated-3.
Całkowita wartość umowy: powyżej 15 000 000 PLN
Czas realizacji: 2019-2020r.

  • Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zapasowej serwerowni ZUS przy ul. Szamockiej o mocy szczytowej 700kW i powierzchni powyżej 500m2.

Zakres: dokumentacja projektowa, prace budowlane, instalacje elektryczne, sanitarne, , SKD, SSWiN, CCTV, BMS, oddymianie, ppoż., system gaszenia IG-541 wraz z detekcją VESDA, zasilanie gwarantowane, 104 szafy rack wraz zabudową zimna i listwami PDU. Poziom wykonania TIER III.
Całkowita wartość projektu: ok. 5 500 000 PLN
Czas realizacji: 2017r.

  • Rozbudowa Centrum Podstawowego – Państwowy Instytut Geologiczny – serwerownia o powierzchni 400m2 i 300kW.

Zakres: dokumentacja projektowa, prace konstrukcyjno-budowlane, instalacje elektryczne, sanitarne, SKD, SSWiN, CCTV, BMS, oddymianie, ppoż., system gaszenia IG-541 wraz z detekcją VESDA, zasilanie gwarantowane, 104 szafy rack wraz zabudową zimna i listwami PDU. Poziom wykonania TIER III.
Całkowita wartość projektu: powyżej 2 500 000 PLN
Czas realizacji: 2016-2017r.

  • Wybudowanie nowego obiektu dla potrzeb CPD MSW przy ul. Smyczkowej 10 (dawniej 2) w Warszawie.

Zakres: prace konstrukcyjno-budowlane, instalacje sanitarne i wentylacyjne, instalacje elektryczne – SN i NN, SKD, SSWiN, CCTV, BMS, oddymianie, ppoż., wielostrefowy system gaszenia I-Flow wraz z detekcją VESDA, instalacja LAN w kat. 7A, system klimatyzacji w oparciu o wodę lodową i chillery turbocore 1MW, zasilacze UPS o mocy 850kVA, agregat prądotwórczy, budowa kompletnej serwerowni o mocy szczytowej 200kW wraz ze wszystkimi instalacjami.
Całkowita wartość projektu: powyżej 30 000 000 PLN
Czas realizacji: 2014-2015r.

  • Wykonanie serwerowni „pod klucz” o mocy szczytowej 500kW na potrzeby kolokacji.

Zakres: dokumentacja projektowa, prace konstrukcyjno-budowlane polegające na wykonaniu budynku w hali magazynowej, instalacje elektryczne, sanitarne, SKD, SSWiN, CCTV, BMS, oddymianie, ppoż., system SUG, UPS, agregat prądotwórczy, system BMS.
Całkowita wartość projektu: powyżej 4 000 000 PLN
Czas realizacji: 2014r. (poniżej 3 miesięcy)

  • Modernizacja (bez przerw w pracy serwerowni) systemu zasilania energetycznego oraz klimatyzacji dla COO PKO BP wraz z wykonaniem serwerowni „pod klucz” dla Inteligo.

Zakres: prace konstrukcyjno-budowlane, instalacje sanitarne i wentylacyjne w tym dostawa i montaż klimatyzacji precyzyjnej, instalacje elektryczne w tym dostawa szynotorów 3200A, dostawa UPS o mocy 1600kW, modyfikacje w systemach agregatów, system SUG, SKD, SSWiN, CCTV, BMS, oddymianie, ppoż..
Całkowita wartość projektu: powyżej 10 000 000 PLN
Czas realizacji: 2012r.

  • Wykonanie serwerowni „pod klucz” dla PWPW S.A. przy ul. Karczunkowskiej,

Zakres: prace kontrukcyjno-budowlane, instalacje sanitarne i wentylacyjne w tym dostawa i montaż klimatyzacji precyzyjnej, instalacje elektryczne SN i NN, dostawa modułowych UPS, dostawa agregatu prądotwórczego, system SUG, SKD, SSWiN, CCTV, BMS, oddymianie, ppoż. i system gaszenia SUG.
Całkowita wartość projektu: powyżej 10 000 000,00 PLN
Czas realizacji: 2012-2013r.
 

  • Wykonanie DATA CENTER dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie przy ul. Karpackiej

Zakres: wykonanie kompleksowych projektów branżowych wraz z projektem IT ROOM zg. z PN-EN 1047-2;  budowa IT ROOM wg. PN-EN 1047-2 o powierzchni powyżej 200m2, system klimatyzacji, system elektroenergetyczny – w tym UPSy modułowe 360kVA, agregat prądotwórczy Hercules 630kVA, system wykrywania pożaru i gaszenia gazem
sieć LAN/WAN
Całkowita wartość projektu: powyżej 3 000 000,00 PLN
Czas realizacji: 2010r.

  • Budowa budynku ZUS przy ul. Szamockiej wraz z serwerownią

Zakres: prace konstrukcyjno-budowlane, prace elektryczne, ostawa i montaż kabin ochronnych IT ROOM dla COO ZUS (256m2 i 170m2) oraz systemu zasilania gwarantowanego o mocy ponad 6MVA – systemy UPS o mocy ponad 3MVA oraz Agregaty prądotwórcze Hercules o mocy 4x1MVA.
Całkowita wartość projektu: powyżej 9 000 000,00 PLN
Czas realizacji: 2008-2009r.