• Wykonanie kompleksowego projektu dla serwerowni ZUS w Warszawie (architektura, zasilanie gwarantowane, chłodzenie i komora IT),
 • Wykonanie audytu energetycznego dla GUS w Warszawie,
 • Wykonanie serwerowni pod klucz dla PGNiG,
 • Wykonanie koncepcji serwerowni dla Nordea AB w Łodzi,
 • Wykonanie projektu serwerowni dla Supermedia w Warszawie,
 • Wykonanie projektu serwerowni dla PKP Informatyka,
 • Wykonanie projektu serwerowni dla Banku DnB Nord,
 • Wykonanie projektu serwerowni dla PWPW S.A.,
 • Wykonanie projektu serwerowni dla NORDEA Bank, NLP,
 • Wykonanie projektu serwerowni dla Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni,
 • Wykonanie audytu energetycznego w serwerowniach SKOK w Sopocie,
 • Wykonanie projektu elektrycznego i sanitarnego dla serwerowni „Państwowej Inspekcji Pracy – Główny Inspektorat Pracy”,
 • Przygotowanie koncepcji dla IT Room PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,
 • Wykonanie projektu dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA),
 • Wykonanie koncepcji serwerowni wraz IT Room dla KSG (Karpacka Spółka Gazownictwa),
 • Koncepcja IT Room dla Ministerstwo Finansów – Centrum Przetwarzania Danych + koncepcja,
 • Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego – Centrum Obsługi Biznesowej Caolin,
 • Wykonanie projektu wykonawczego z zakresu klimatyzacji precyzyjnej dla SPRINT Olsztyn.