Modernizacja Serwerowni Ministerstwo Finansów

Fast Group podpisała umowę z Ministerstwem Finansów na modernizację serwerowni polegającej na wykonaniu kompleksowego projektu i zabudowie zimnego korytarza wraz z wymianą systemu klimatyzacji w serwerowni. Zakres, poza pracami projektowymi wykonywanymi w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków obejmuje prace branży konstrukcyjnej polegające na wzmocnieniu stropu, klimatyzację precyzyjną in-row Tecnair (Panasonic Heating & Cooling Solutions Europe) , systemy ppoż., zabudowę kiosku, szafy rack wraz z kontrolą dostępu, dystrybucję zasilania do szaf i urządzeń technologicznych, a także systemy zaawansowane nadzoru, monitoringu wraz z integracją z aktualnie wykorzystywanymi systemami kontroli i bezpieczeństwa.

Wartość kontraktu przekracza kwotę 3 mln zł.

Wykonany zakres będzie objęty 4 letnią gwarancją i utrzymaniem SLA.