Przebudowa zasilania gwarantowanego serwerowni przy ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie

Pod koniec roku zrealizowaliśmy ciekawe zadanie polegającego na przebudowie zasilania gwarantowanego serwerowni Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Przedmiotem robót była dostawa i montaż dwóch modułowych zasilaczy UPS o mocy szczytowej 2x100kW z wysokosprawnymi modułami 20kW. W zakresie wykonywanych prac znajdują się również prace elektryczne na obiekcie oraz w serwerowni, listwy PDU, układy STS oraz wdrożenie systemu DCiM

Prace realizowaliśmy na działającym obiekcie❗

Zastosowane rozwiązania zagwarantuje odbiorom maksymalną dostępność, efektywność oraz ochronę kluczowych odbiorników, a zarazem zapewni utrzymanie niskich kosztów eksploatacji. Całość prac objęta jest naszym serwisem wraz z czasami SLA ✅.

Całkowita wartość zadania to prawie  1,4 mln. zł. 

Politechnika Wrocławska

Współcześnie jednym z ważniejszych elementów urządzeń UPS jest ich energoefektywność. To dzięki wysokiej sprawności urządzeń można wygenerować duże oszczędności w opłatach za energię elektryczną 💹! My, od ponad 20 lat pracujemy z najlepszymi partnerami gdzie bezkompromisowa szwajcarska jakość spotyka się z najnowocześniejsza technologią, a nasze UPS osiągają sprawności do 97,5% w trybie VFI❗

Obecnie podpisaliśmy trzecią umowę na dostawę i wdrożenie systemów UPS, której celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zapewnienie zasilania i ochronę urządzeń dla Politechniki Wrocławskiej oraz jej jednostki – Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego.

Przedmiot zamówienia stanowią dostawy, montaż oraz konfiguracje zasilaczy UPS (o łącznej mocy ponad 900kW) w dwóch obiektach uczelni. Rozwiązania naszej firmy zapewnią wysoki poziom niezawodności oraz bezpieczeństwo informacji, które stanowią priorytet dla realizacji celów badawczych i edukacyjnych uczelni. Całość dostaw obejmiemy serwisem realizowanym przez naszą firmę.

Łączna wartość kontraktów przekroczyła kwotę 1 mln. zł.